Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit 

Mời các em học sinh tham gia ôn tập trực tuyến môn Hóa học trên VnDoc.com để củng cố kiến thức phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Trong phần này, chúng ta sẽ làm các bài tập Trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ về Este - Lipit. Các em hãy ôn tập thật tốt nhé!

Làm thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 Trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 1)

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?
 • Câu 2: Chất nào sau đây không phải là este?
 • Câu 3: Chất nào sau đây không phải là este?
 • Câu 4: Este mạch hở có công thức tổng quát là?
 • Câu 5: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là?
 • Câu 6: Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn là do chứa?
 • Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?
 • Câu 8: Chọn phát biểu đúng?
 • Câu 9: Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?
 • Câu 10: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng?
 • Câu 11: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?
 • Câu 12: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?
 • Câu 13: Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?
 • Câu 14: Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là công thức nào?
 • Câu 15: Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?
 • Câu 16: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?
 • Câu 17 : Phản ứng este hóa giữa ancol và etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?
 • Câu 18: Khi thủy phân este vinyl axetat trong môi t rường axit thu được những chất gì?
 • Câu 19: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?
 • Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.
 • Câu 21: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2 là?
 • Câu 22: X là một este tạo từ axit và ancol no. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 3 mol CO2. Có bao nhiêu este thoả mãn?
 • Câu 23: Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% về khối lượng. Số CTPT thỏa mãn là?
 • Câu 24: : Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH (xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)?
 • Câu 25: Este X có công thức phân tử là C6H10O4 . X không tác dụng với Na. Đun nóng X với NaOH thu được chất có thể phản ứng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam nhưng không tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu CTCT?
 • Câu 26:Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri axetat. Hãy cho biết CTPT của X
 • Câu 27: Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường kiềm cho 1 muối và một anđehit?
 • Câu 28: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là
 • Câu 29: Thuỷ phân một este X có công thức phân tử là C4H8O2 ta được axít Y và rượu Z. Oxi hoá Z bởi O2 có xúc tác lại thu được Y. Công thức cấu tạo của X là?
 • Câu 30: Để phân biệt các este riêng biệt: vinyl axetat, etyl fo miat, metyl acry lat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học Online

Xem thêm