Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

Hóa học 12 - Vật liệu polime

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17, nội dung tài liệu gồm 5 bài tập trang 99 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 99 sgk Hóa học 12 nâng cao): Nhóm các vật liệu được chế tạo từ các polime trùng ngưng là:

A. cao su; nilon-6,6; tơ nitron

B. tơ axetat; nilon-6,6

C. nilon -6,6; tơ lapsan; thủy tinh plexiglas

D. nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6

Lời giải:

Đáp án D

Bài 2 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao): a. Nêu những điểm giống và khác nhau về tính chất giữa các vật liệu polime: Chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b. Phân biệt chất dỏe và vật liệu compozit

Lời giải:

a) Giống nhau: Đều có thành phần polime

Khác nhau: Về tính chất:

+ Chất dẻo: có tính dẻo

+ Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai

+ Cao su; có tính đàn hồi

+ Keo dán: có khả năng kết dính

b) Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo

Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

Bài 3 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao): a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng từ metan điều chế ra: vinyl clorua, vinyl axetat, acrilonitril (vinyl xianua: CH2=CH-CN) và metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3)

b) Hãy nêu một thí dụ (có viết phương trình phản ứng) để chứng tỏ rằng có thể đi từ etilen điều chế các monome trên với giá thành tháp hơn. Giải thích?

c) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi monome ở trên và gọi tên polime tạo thành

Lời giải:

a) Từ metan điều chế

vinyl clorua

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

vinyl axetat

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

b) acrilonitril (vinyl xianua: CH2=CH-CN)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3)

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

c) Trùng hợp các monome

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

Bài 4 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao): Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen adipamit) để chế tạo tơ nilon 6,6 là 30000, của cao su tự nhiên là 105000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) trung bình trong phân tử của mỗi loại polime trên.

Lời giải:

Tơ nilon -6,6

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

Có M = 30000 = 226n → n ≈ 133

Cao su tự nhiên

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

Có M = 105000 = 68n → n =1544

Bài 5 (trang 99 sgk Hóa 12 nâng cao): Cao su lưu hóa chứa 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua –S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su.

Lời giải:

Giả sử n là số mắt xích isopren có một cầu nối –S-S-:

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17

+ 2S → C5nH8n-2S2

%S = (2.32.100):(68n + 62) = 2 → n = 46

Vậy khoảng 46 mắt xích isopren có một cầu nối –S-S-

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 17. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 356
Sắp xếp theo

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Xem thêm