Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit Phần 5

Luyện thi THPT Quốc gia Môn Hóa học: Este - Lipit Phần 5

Mời các em học sinh tiếp tục ôn tập phần lý thuyết hóa học hữu cơ trong bộ đề 200 câu trắc nghiệm lý thuyết Este - Lipit mà VnDoc đã sưu tầm và biên soạn. Để chuẩn bị tốt và đạt kết quả thật cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em hãy ôn luyện thật chăm chỉ nhé. Chúc các em đạt điểm số cao!

Làm thêm: Luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học: Este - Lipit Phần 4

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O2 (đo ở cùng điều kiện). E là
 • Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau
  . CTCT của X và Y lần lượt là
 • Câu 3: Cho chuỗi phản ứng sau đây
  . X, Y, Z lần lượt là
 • Câu 4: Chất hữu cơ X có mạch cacbon không phân nhánh, CTPT là C4H6O2. Biết
  . CTCT của X là
 • Câu 5: E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử C10H18O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóngncho ra hỗn hợp chỉ gồm muối natri của axit ađipic và ancol Y. Y có công thức phân tử là
 • Câu 6: E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử C6H10O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho ra hỗn hợp chỉ gồm ancol X và hợp chất Y có công thức C2H3O2Na. X là
 • Câu 7: E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử là C6H8O4. Thủy phân E (xúc tác axit) thu được ancol X và 2 axit cacbo xylic Y, Z có công thức phân tử là CH2O2 và C3H4O2. Ancol X là
 • Câu 8: E là hợp chất hữu cơ, công thức phân tử C9H16O4. Thủy phân E (xúc tác axit ) được axit cacboxylic X và 2 ancol Y và Z. Biết Y và Z đều có khả năng tách nước tạo anken. Số cacbon Y gấp 2 lần số cacbon của Z. X là
 • Câu 9: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH?
 • Câu 10: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là
 • Câu 11: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là
 • Câu 12: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là
 • Câu 13: C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?
 • Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
 • Câu 15: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là
 • Câu 16: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là
 • Câu 17: Este nào dưới đây có tỉ khối hơi so với oxi là 1,875
 • Câu 18: Cho các chất sau đây : 1. CH3COOH; 2. CH2=CHCOOH; 3. CH3COOCH3; 4. CH3CH2OH; 5. CH3CH2Cl; 6. CH3CHO. Hợp chất nào có pứ với dd NaOH?
 • Câu 19: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. CTPT 2 este là
 • Câu 20: Cho các chất có CTCT sau đây: (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H5; (4) CH3COOH; (5) CH3CHCOOCH3; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là:
 • Câu 21: Hợp chất X có CTCT: CH3O-CO-CH2CH3. Tên gọi của X là
 • Câu 22: Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOCH=CH2, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây?
 • Câu 23: Hợp chất mạch hở X có CTPT C2H4O2. Cho Tất cả các đồng phân mạch hở của X tác dụng với Na, NaOH, AgNO3/NH3. Có bao nhiêu pứ hóa học xảy ra?
 • Câu 24: Cho ba chất hữu cơ sau đây: HCHO, HCOOCH3, HCOONH. Chúng đều có đặc điểm chung là
 • Câu 25: Cho A có CTPT C4H8O2, biết A tác dụng được với NaOH mà không tác dụng với Na, số đồng phân mạch hở của A là
 • Câu 26: Số đồng phân mạch hở của hợp chất C4H6O2?
 • Câu 27: Một este no, đơn chức, hở có thành phần về khối lượng của oxi trong phân tử là 43,24 %, biết este này không cho tráng gương. CTCT của este là
 • Câu 28: Sắp xếp các chất sau đây theo tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)
 • Câu 29: Dãy các chất no sau đây có thể cho pứ tráng gương?
 • Câu 30: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?
 • Câu 31: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tao của nhau có cùng CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là
 • Câu 32: Một hợp chất B có công thức C4H8O2. B tác dụng được với NaOH, AgNO3/NH3, nhưng không tác dụng được với Na. CTCT của B phải là
 • Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột -> X -> Y -> Z -> metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ lần lượt là
 • Câu 34: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
 • Câu 35: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Ôn Thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học Online

  Xem thêm