Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Hóa 12 bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Giải bài tập Hóa 12 bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Bài 1 trang 33 SGK Hóa 12

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozo có phản ứng tráng bạc chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO.

B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Đáp án B.

Bài 2 trang 33 SGK Hóa 12

Những phát biểu nào sau đây, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S)?

a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột

b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

c) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozo đều cho một loại monosaccarit.

d) Khi thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozơ. đều cho glucozơ.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

A. S. Vì saccarozơ được cấu tạo từ một gốc glucozo và 1 gốc fructozôcnf tinh bột được cấu tạo từ nhiều gốc α- glucozo liên kết với nhau.

B. Đ.

C. S. Vì khi thủy phân đến cùng saccarozo thu được glucozo và fructozo còn khi thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozo chỉ thu được glucozo.

D. Đ.

Bài 3 trang 34 SGK Hóa 12

a. So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

b. Tìm mối liên quan về cấu tạo của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

a. So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

GlucozoSacarozo Tính bộtXenlulozo
Tính chất vật líChất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nướcChất rắn kết tinh, không màu, không mùi, có vị ngoạt, tan tốt trong nước, độ tan tăng nhanh theo nhiệt độChất rắn, ở dạng bột, vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, hạt tinh bột sẽ ngậm nước và trương phồng lên tạo thành dung dịch keo, gọi là hồ tinh bộtChất rắn, dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị, không tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ. Chỉ tan được trong nước Svayde.

b. Mối liên quan về cấu tạo:

Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích C6H10O5 liên kết với nhau, các mắt xích liên kết với nhau tạo thành hai dạng: dạng lò xo không phân nhánh gọi là amilozơ, dạng lò xo phân nhánh gọi là amilopectin. Amilozơ được tạo thành từ các gốc α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch dài, xoắn lại với nhau và có phân tử khối lớn. Còn amilopectin có cấu tạo mạng không gian gồm cấc mắt xích α-glucozơ tạo nên.

Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau tạo thành mạch kéo dài, có phân tử khối rất lớn.

Bài 4 trang 34 SGK Hóa 12

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Do saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều thuộc nhóm disaccarit và polisaccarit nên chúng đều có phản ứng thủy phân.

Thủy phân saccarozo:

C12H22O11 + H2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}C6H12O6 + C6H12O6

glucozo Fructozo

Thủy phân tinh bột

(C6H10O5)n + nH2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}nC6H12O

Tinh bột                         glucozo

Thủy phân xenlulozo

(C6H10O5)n + nH2O\overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow} nC6H12O6

xenlulozo                         glucozo

Bài 5 trang 34 SGK Hóa 12

Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các chất sau:

a. Thủy phân saccarozo, tinh bột và xenlulozơ.

b. Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (lấy dư)

c. Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/ H2SO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

a)

  • Thủy phân saccarozo

C12H22O11 + H2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}C6H12O6 + C6H12O6

glucozo Fructozo

  • Thủy phân tinh bột

(C6H10O5)n + nH2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}nC6H12O6

Tinh bột                  glucozo

  • Thủy phân xenlulozo

(C6H10O5)n + nH2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}nC6H12O6

xenlulozo                    glucozo

b)

Thủy phân tinh bột

(C6H10O5)n + nH2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}nC6H12O6

Sản phẩm thu được là glucozo cho phản ứng với AgNO3/NH3

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

c)

[(C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2(đặc) \overset{H_{2} SO_{4}  , t^{o} }{\rightarrow} [(C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O.

Bài 6 trang 34 SGK Hóa 12

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

nC12H22O11 = 100/342 mol

C12H22O11 + H2O \overset{H^{+} , t^{o} }{\rightarrow}C6H12O6 + C6H12O6

100/342 mol   100/342 mol

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

100/342     →  2. 100/342                                             →  2. 100/342

Theo phương trình phản ứng

nAg = 2. 100/342 mol => mAg = 2. 100/342.108 = 63,16 gam

nAgNO3 =  2. 100/342 =>mAgNO3 = 2. 100/342.170 = 99,42 gam

>> Bài tiếp theo: Giải Hóa 12 bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

    Giải Hoá 12 - Giải bài tập Hóa 12

    Xem thêm