Giải bài tập Hóa 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập hiệu quả hơn môn Hóa học, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ, hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Hóa học. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Hóa học 12: Kim loại kiềm thổ vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải 9 bài tập trong sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 bài 26 kim loại kiềm thổ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 118, 119 SGK Hóa học 12

Bài 1 trang 118 SGK Hóa 12

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì:

A. bán kính nguyên tử giảm dần.

B. năng lượng ion hóa giảm dần.

C. tính khử giảm dần.

D. khả năng tác dụng với nước giảm dần.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

Đáp án B. năng lượng ion hóa giảm dần.

Bài 2 trang 119 SGK Hóa 12

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ

A. Có kết tủa trắng.

B. Có bọt khí thoát ra.

C. Có kết tủa trắng và bọt khí.

D. Không có hiện tượng gì.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

Đáp án A. Có kết tủa trắng

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CaCO3 + 2H2O

Bài 3 trang 119 SGK Hóa 12

Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của hai muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là:

A. 35,2 % và 64,8%.

B. 70,4% và 29,6%.

C. 85,49% và 14,51%.

D. 17,6% và 82,4%.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

Đáp án B. 70,4% và 29,6%.

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO

x                                                       x mol

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2

y                                                         y mol

Số mol CO2, nCO2 = 0,672/22,4 (mol)

Gọi x, y lần lượt là số mol của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp ban đầu

Theo bài ra ta có hệ phương trình sau:

\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
100x + 84y = 2,84\\
x + y = 0,3
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,02\\
y = 0,01
\end{array} \right.\\
\% {m_{Na}} = \frac{{0,02.100}}{{2,84}}.100\%  = 70,42\% \\
\% {m_K} = 100\%  - 70,42\%  = 25,58\% 
\end{array}

Bài 4 trang 119 SGK Hóa 12

Cho 2 kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Be.

B. Mg.

C. Ca.

D. Ba.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

Đáp án C.

Gọi M là kim loại nhóm II, số mol là x

M + 2HCl → MCl2 + H2

x                     x

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

\left\{ \begin{array}{l}
Mx = 2\\
x(M + 71) = 5,55
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,05\\
M = 40
\end{array} \right.

Vậy M là Ca

Bài 5 trang 119 SGK Hóa 12

Cho 2,8 g CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2(đktc) vào dung dịch A.

a) Tính khối lượng kết tủa thu được.

b) Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

a) Số mol CaO là nCaO = 2,8/56 = 0,05 (mol)

Số mol CO2 là nCO2 = 1,68/22,4 = 0,075 (mol)

CaO + H2O → Ca(OH)2

0,05 (mol)       0,05 (mol)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,05 (mol)      0,05 (mol)   0,05 mol

CO2 dư nCO2 dư 0,075 – 0,05 = 0,025 (mol)

CaCO3 tạo thành 0,05 (mol) bị hòa tan 0,025 (mol)

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

0,025    0,025               0,025

Số mol CaCO3 còn lại nCaCO3 = 0,05 – 0,025 = 0,025 (mol)

Khối lượng CaCO3 là mCaCO3 = 0,025. 100 = 2,5 (g)

b. Khi đun nóng dung dịch A

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CaCO3 + 2H2O

0,025 mol                            0,025 mol

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là m kết tủa = (0,025 + 0,025).100 = 59 g

Bài 6 trang 119 SGK Hóa 12

Khi lấy 14,25g muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95g . Xác định tên kim loại.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

Gọi kim loại cần tìm là M, có hóa trị là n

Công thức muối clorua là MCln

Công thức muối nitrat là M(NO3)n. Có số mol là x

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

\left\{ \begin{array}{l}
x(M + 71) = 14,25\\
x(M + 124) - x(M + 71) = 7,95
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
x = 1,5\\
M = 24
\end{array} \right. =  > M:Mg

Bài 7 trang 119 SGK Hóa 12

Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc). Xác định số gam mỗi muối trong hỗn hợp.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

Gọi x, y lần lượt là số mol CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp

Số mol CO2 là nCO2 = 2,016/22,4 = 0,09 (mol)

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x            x                                           (mol)

CO2 + MgCO3 + H2O → Mg(HCO3)2

y          y                                          (mol)

Theo bài ra ta có hệ:

\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
100x + 84y = 8,2\\
x + y = 0,09
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,04\\
y = 0,05
\end{array} \right.\\
 =  > \left\{ \begin{array}{l}
{m_{CaC{O_3}}} = 0,04.100 = 4(gam)\\
{m_{MgC{O_3}}} = 0,05.84 = 4,2gam
\end{array} \right.
\end{array}

Bài 8 trang 119 SGK Hóa 12

Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào?

A. Nước cứng có tính cứng tạm thời.

B. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng có tính cứng toàn phần.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

Đáp án C. Nước cứng có tính cứng toàn phần.

Cốc nước trên chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-

⇒ Thuộc nước cứng toàn phần (có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu)

Bài 9 trang 119 SGK Hóa 12

Viết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 để làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.

Đáp án Hướng dẫn giải bài tập

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3Mg(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 ↓ + 6NaHCO3

3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6NaCl

3CaSO4 +2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa học 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để có thể thuận tiện trong quá trình trao đổi tài liệu cũng như cập nhật những thông tin tài liệu mới nhất, mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
3 6.157
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Hoá 12 - Giải bài tập Hóa 12 Xem thêm