Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là

Giải bài tập Hóa 12

Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là được VnDoc biên soạn là bài tập trắc nghiệm thường xuyên xuất hiện ở các dạng bài tập cũng như bài kiểm tra. Dưới đây VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn giải bài tập một cách nhanh và dễ hiểu nhất.

Câu hỏi 

Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH.

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.

D. HO-C2H4-CHO.

Hướng dẫn giải bài tập 

Đáp án C

X là este của axit axetic nên có gốc axetat CH3COO- và dựa vào CTPT nên gốc rượu còn lại phải là CH3- vậy X là CH3COOCH3.

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO (n ≥ 1).

B. CnH2nO2 (n ≥ 1).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).

D. CnH2nO3 (n ≥ 2).

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết π là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Xem đáp án
Đáp án A

Este no, đơn chức, mạch hở (CnH2nO2) có k = 1

→ có 1 liên kết π (trong nhóm – COO –)

Câu 3. Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có số este mạch hở là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Số đồng phân là este, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C8H8O2

A. 9.

B. 8.

C. 7.

D. 6.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5: Chất CH3CH(CH3)CH2COOH có tên là gì?

A. Axit 2-metylpropanoic

B. Axit 2-metylbutanoic

C .Axit 3-metylbutanoic

D. Axit 3-metylbutan-1-oic

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 6. Công thức nào dưới đây là của axit 2,4 - đimetylpentanoic?

A. CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2COOH

B. CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)COOH

C. CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)COOH

D. CH(CH3)2CH2CH2COOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 7. Cho m gam axit axetic tác dụng hết với 9,65 gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu. Sau phản ứng thu được 6,4 gam chất rắn không tan. Gía trị của m là

A. 0,5 gam

B. 1,5 gam

C. 3 gam

D. 6 gam

Xem đáp án
Đáp án D

Khi cho hỗn hợp Zn và Cu tác dụng với dung dịch CH3COOH chỉ có Zn phản ứng, chất rắn không tan sau phản ứng là Cu

=> mZn = 9,65 - 6,4 = 3,25 (g)

=> nZn = 3,25 : 65 = 0,05 (mol)

Phương trình hóa học: 2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2

0,1(mol) ← 0,05 (mol)

Khối lượng CH3COOH là: 0,1.60= 6(g)

Câu 8. Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80% là ?

A. 8,00 gam

B. 7,04 gam

C. 10,00 gam

D. 12,00 gam

Xem đáp án
Đáp án B

Theo đề bài ta có

naxit = 0,1 mol < nancol = 0,13 mol

=> Tính hiệu suất theo axit

=> nCH3COOC2H5 = naxit.H% = 0,08 mol

=> meste = 7,04 gam

........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic công thức cấu tạo thu gọn của X là. Nội dung tài liệu dễ hiểu giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm bắt. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.052
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Hoá 12 - Giải bài tập Hóa 12 Xem thêm