Đồng phân Este C5H10O2

Đồng phân este C5H10O2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết đồng phân este C5H10O2. Cũng như gọi tên các hợp chất hữu cơ đó. Hy vọng thông qua nội dung tài liệu, bạn đọc có thể vận dụng tốt vào giải các câu hỏi bài tập liên quan đến đồng phân este C5H10O2.

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2

A. 10

B. 5

C. 7

D. 9

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là 9

Viết đồng phân Este C5H10O2

CH3 - CH2 - CH2 - COO - CH3 : Metyl butyrat

CH3-CH(CH3)-COO-CH3: Metyl isobutyrat

CH3 - CH2 - COO - CH2 - CH3: Etyl propionat

CH3-COO-CH(CH3)-CH3: Isopropyl axetat

HCOO – CH2 – CH2 – CH2 – CH3: n – butyl fomat

HCOO – CH(CH3) – CH2 – CH3: Sec – butyl fomat

HCOO – CH2 – CH(CH3) – CH3: Isobutyl fomat

HCOO – C(CH3)3:  Tert – butyl fomat 

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án
Đáp án A

Vậy este là este no, đơn chức, mạch hở

Các công thức cấu tạo là:

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)-CH3

CH3COOCH2CH3

CH3CH2COOCH3

Vậy có tất cả 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2.

Câu 2. Số đồng phân có công thức phân tử C5​H10​O2​ thủy phân trong môi trường axit, thu được axit cacboxylic có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Xem đáp án
Đáp án C

Số đồng phân thỏa mãn công thức cấu tạo của phân tử C5​H10​O2​ thủy phân trong môi trường axit, thu được axit cacboxylic có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

HCOO – CH2 – CH2 – CH2 – CH3:

HCOO – CH(CH3) – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH(CH3) – CH3

HCOO – C(CH3)3

Câu 3. Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C4​H8​O2​, có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Xem đáp án
Đáp án A

Công thức cấu tạo của phân tử C4​H8​O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)-CH3

Câu 4. Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

A. 6

B. 4

C. 3

D. 5

Xem đáp án
Đáp án B

Este dạng HCOOR' tham gia phản ứng tráng gương:

HCOO–CH2–CH2–CH2–CH3

HCOO–CH(CH3)–CH2–CH3

HCOO–CH2–CH(CH3)2

HCOO–C(CH3)3

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đồng phân Este C5H10O2 là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 526
Sắp xếp theo

    Ôn tập Hóa 12

    Xem thêm