Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 32

Hóa học 12 - Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 32, nội dung tài liệu gồm 4 bài tập trang 170 SGK kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Bài 1 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao): Khi điện phân MgCl2 nóng chảy

A. ở cực dương, ion Mg2+ bị oxi hóa

B. ở cực âm, ion Mg2+ bị khử.

C. ờ cực dương, nguyên tử Mg bị oxi hóa.

D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 2 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao): Điện phân một muối kim loại M nóng chảy với cường độ dòng là 10A trong thời gian 2 giờ, người ta thu được ở catot 0,373 mol kim loại M. số oxi hóa kim loại M trong muối là:

A. +1

B. +2

C. +3

D. +4

Lời giải:

Đáp án B

Bài 3 (trang 170 sgk Hóa 12 nâng cao): 1,24 gam Na2O tác dụng với nước, được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của chất trong dung dịch là:

A. 0,04 M

B. 0,02 M

C. 0,4 M

D. 0,2 M

Lời giải:

Đáp án C

Bài 4 (trang 170 sgk Hóa học 12 nâng cao): Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa:

a. Nguyên tử Mg bị oxi hóa

b. Ion Mg2+ bị khử

c. Ion magie có số oxi hóa không thay đổi

Lời giải:

a. Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Mg → Mg2+ + 2e

b. MgCl2 (đpnc)→ Mg + Cl2

Mg2+ + 2e → Mg

c. 2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 12 nâng cao bài 32. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

    Xem thêm