Trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vecto

Trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vecto Toán 10

Trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vecto gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10 có đáp án, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Toán 10 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vecto có đáp án được giáo viên của VnDoc biên soạn, có nội dung đi sâu vào trọng tâm bài học: tính tích vô hướng của 2 vecto, góc giữa 2 vecto,... giúp cho các bạn học sinh củng cố kiến thức cơ bản, tiếp xúc với các dạng bài tập mới lạ.

 • Câu 1:

  Cho hình vuông ABCD cạnh a. Khi đó, \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} bằng:

 • Câu 2:

  Cho hai điểm A = (1;2) và B = (3;4). Giá trị của AB là:

 • Câu 3:

  Cho tam giác ABC. Hãy tính \sin A \cdot \cos (B+C)+\cos A \cdot \sin (B+C)

 • Câu 4:

  Cho tam giác ABC có A =60^{\circ}, AB=5, AC=8. Tính \overrightarrow{B C} . \overrightarrow{A C}

 • Câu 5:

  Tích vô hướng của hai vécto \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} cùng khác 0 là số âm khi:

 • Câu 6:

  Cho đoạn thẳng AB và điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. M là một điểm bất kì. Hệ thức nào đây là đúng?

 • Câu 7:

  Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Biểu thức: (\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})\cdot \overrightarrow{AD}-(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})\cdot \overrightarrow{AB}\text{ }bằng:

 • Câu 8:

  Cho A(-6 ; 10), B(12 ; 2) . Tính AB.

 • Câu 9:

  Cho các vécto \vec{u}=(-2 ; 1), \vec{v}=(1 ; 2). Tích vô hướng của \vec{u},\vec{v} là:

 • Câu 10:

  Trong mặt phằng Oxy, cho \vec{a}=4 \vec{i}+6 \vec{j},\vec{b}=3 \vec{i}-7 \vec{j}. Tính \vec{a}. \vec{b} ta được kết quả đúng là:

 • Câu 11:

  Cho tam giác ABC. Hãy tính \cos A \cos (B+C)-\sin A \sin (B+C)

 • Câu 12:

  Điều kiện của \vec{a}\vec{b} sao cho (\vec{a}-\vec{b})^{2}=0 là:

 • Câu 13:

  Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng m. Khi đó \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} bằng:

 • Câu 14:

  Trong măt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A(3; -1), B(2; 10), C(4; -2). Tích vô hướng \overrightarrow{A B} . \overrightarrow{A C} bằng bao nhiêu?

 • Câu 15:

  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A(3; -1), B(2; 10). Tích vô hướng \overrightarrow{OA}\overrightarrow{.OB} bằng bao nhiêu?

 • Câu 16:

  Trong măt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A(3; -1), B(2; 10), C(4; -2). Tích vô hướng \overrightarrow{A B} . \overrightarrow{A C} bằng bao nhiêu?

 • Câu 17:

  Góc giữa hai vécto \vec{u}=(-2 ; 2),\vec{v}=(1 ; 0)

 • Câu 18:

  Tam giác ABC vuông ở A và có góc \widehat{B}={{50}^{0}}. Hệ thức nào sau đây là sai?

 • Câu 19:

  Cho hai vécto \vec{a}=(4 ; 3),\vec{b}=(1 ; 7). Góc giũa hai vécto \vec{a},\vec{b}

 • Câu 20:

  Trọng tâm G của tam giác ABC với A(-4; 7), B (2; 5), C(-1;-3) có tọa độ là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 876
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 10 Xem thêm