Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 14

Trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Word do VnDoc.com đăng tải, bộ câu hỏi Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 14 với 10 câu hỏi trắc nghiệm về MsWord sẽ là tài liệu ôn tập rất hiệu quả giúp bạn đọc nắm vững kiến thức đã học và có thể vận dụng chúng vào thực tế công việc và học tập.

Một số đề trắc nghiệm tin học trực tuyến khác:

 • 1. Trong MS Word, Khi nào dùng lệnh Save As thay cho lệnh Save?
 • 2. Trong MS Word, ta làm thế nào để thay đổi cỡ chữ của một đoạn văn bản?
 • 3. Trong MS Word, để sao chép định dạng của đoạn văn bản, anh chị chọn cách nào?
 • 4. Trong MS Word, Cách nào sau đây không phải để làm chữ đậm của một đoạn văn bản đã chọn?
 • 5. Trong MS Word, để canh giữa một đoạn văn bản đã chọn anh chị làm cách nào?
 • 6. Trong MS Word, để thay đổi ký hiệu (bullets) gán đầu đoạn văn bản bằng cách nào?
 • 7. Trong MS Word, muốn đặt một đường kẻ dưới của đoạn. Cách nào sau đây cho phép thực hiện?
 • 8. Trong MS Word, câu nào sau đây là sai?
 • 9. Trong MS Word, để chia văn bản thành nhiều cột anh (chị) làm cách nào?
 • 10. Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để lưu tài liệu hiện tại?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.502
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Word

Xem thêm