Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 12

Trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Word do VnDoc.com đăng tải, bộ câu hỏi Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 12 với 10 câu hỏi trắc nghiệm về MsWord sẽ là tài liệu ôn tập rất hiệu quả giúp bạn đọc nắm vững kiến thức đã học và có thể vận dụng chúng vào thực tế công việc và học tập.

Một số đề trắc nghiệm tin học trực tuyến khác:

 • 1. Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:
 • 2. Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:
 • 3. Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:
 • 4. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục
 • 5. Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện
 • 6. Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
 • 7. Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:
 • 8. Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:
 • 9. Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì
 • 10. Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 2.229
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Word

Xem thêm