Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 10

Trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Word do VnDoc.com đăng tải, bộ câu hỏi Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 10 với 10 câu hỏi trắc nghiệm về MsWord sẽ là tài liệu ôn tập rất hiệu quả giúp bạn đọc nắm vững kiến thức đã học và có thể vận dụng chúng vào thực tế công việc và học tập.

Một số đề trắc nghiệm tin học trực tuyến khác:

 • 1. Trong Word, để kết thúc một đoạn và sang đoạn mới, ta chọn thao tác nào?
 • 2. Để chép nội dung từ bộ nhớ tạm ra vị trí con trỏ, ta chọn thao tác trên menu nào ?
 • 3. Trong Word, để chèn một tập tin hình ảnh trong thư viện hình ảnh của Word vào văn bản, ta chọn thao tác trên menu nào?
 • 4. Trong Word, để di chuyển nhanh đến một trang nào đó trong văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím nào?
 • 5. Trong Word, chức năng Table/Convert dùng để:
 • 6. Trong Word để lưu 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào
 • 7. Trong Word để lưu 1 tập tin với tên khác ta dùng lệnh hay phím tắt nào
 • 8. Trong Word để mở 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào
 • 9. Trong Word để mở 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào
 • 10. Trong Word để đóng 1 tập tin ta dùng lệnh hay phím tắt nào
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 2.662
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Word

  Xem thêm