Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 13

Trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Word do VnDoc.com đăng tải, bộ câu hỏi Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 13 với 10 câu hỏi trắc nghiệm về MsWord sẽ là tài liệu ôn tập rất hiệu quả giúp bạn đọc nắm vững kiến thức đã học và có thể vận dụng chúng vào thực tế công việc và học tập.

Một số đề trắc nghiệm tin học trực tuyến khác:

 • 1. Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để chọn toàn bộ văn bản?
 • 2. Trong MS Word, anh (chị) sử dụng phím nào để xoá ký tự đứng trước con trỏ?
 • 3. Trong MS Word, để hiện thị trang in trên màn hình bằng cách:
 • 4. Trong MS Word, để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới anh (chị) chọn cách nào?
 • 5. Trong MS Word, để di chuyển con trỏ về cuối văn bản anh (chị) dùng tổ hợp phím nào?
 • 6. Trong MS Word, phím nào sau đây đưa con trỏ về đầu dòng hiện hành?
 • 7. Trong MS Word, muốn thay thế tất cả các từ "hay" trong một tài liệu bằng cụm từ "tuyệt vời", ta thực hiện thao tác nào nào?
 • 8. Trong MS Word, lệnh nào sau đây không phải là lệnh cắt?
 • 9. Trong MS Word, cách nhanh nhất để đi đến một trang bất kỳ?
 • 10. Trong MS Word, ta làm cách nào để thực hiện lệnh in 3 bản giống nhau?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.371
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Word

Xem thêm