Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 8

Trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Word do VnDoc.com đăng tải, bộ câu hỏi Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 8 với 10 câu hỏi trắc nghiệm về MsWord sẽ là tài liệu ôn tập rất hiệu quả giúp bạn đọc nắm vững kiến thức đã học và có thể vận dụng chúng vào thực tế công việc và học tập.

Một số đề trắc nghiệm tin học trực tuyến khác:

 • 1. Trong Word, muốn tắt/ mở thanh Standard ta sử dụng thao tác nào?
 • 2. Trong Table của Word, để gõ kí tự Tab ta thực hiện thao tác nào?
 • 3. Trong Table/Sort của Word, hỗ trợ tối đa bao nhiêu tiêu chí sắp xếp?
 • 4. Trong Word, Format/Drop Cap/Lines to drop có chức năng gì?
 • 5. Trong Word, có mấy cách tạo chữ Word Art?
 • 6. Trong Table của Word, có mấy dạng canh lề?
 • 7. Trong Word, muốn kẻ đường thẳng cho thật thẳng, phải nhấn phím gì trước khi kéo chuột.
 • 8. Trong Word, để in trang hiện hành, ta chọn thao tác nào?
 • 9. Để chép nội dung từ bộ nhớ tạm ra vị trí con trỏ, ta sử dụng tổ hợp phím nào?
 • 10. Để cắt vào bộ nhớ tạm một đoạn văn bản đã được chọn, ta chọn thao tác nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 3.659
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Word

Xem thêm