Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 11: Illiteracy Online - Số 2

Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: ILLITERACY

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập từ vựng Tiếng Anh Unit 5 lớp 11 chương trình cũ có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập từ vựng Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 11 học từ vựng Tiếng Anh theo từng Unit hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Essentiala. Ổn định
  ii. Suitableb. Quý giá
  iii. Preciousc. Dữ dội
  iv. Slightd. Cần thiết
  v. Steadye. Nhẹ
  vi. Dramaticf. Phù hợp
 • i. Essential - ...
 • ii. Suitable - ...
 • iii. Precious - ...
 • iv. Slight - ...
 • v. Steady - ...
 • vi. Dramatic - ...
 • 2. Noun form of "weak" is ___________
 • 3. Antonym of "Increase" is ___________.
 • 4. "%" in English is _________.
 • 5. Children should focus ______ study.
 • 6. Motorbike is the most popular means of ________________.
 • 7. "Xóa nạn mù chữ" in English is ______________.
 • 8. Society of Learning __________: Hội Khuyến Học
 • 9. _____________ of Primary Education: Phổ cập tiểu học
 • 10. ___________ materials: tài liệu liên quan
 • 11. Farming ____________: kỹ thuật trồng trọt
 • 12. Synonym of "Enforce" is __________.
 • 13. "Income" means ________________.
 • 14. "Shortage" means ________________.
 • 15. _________ goal: Đặt mục tiêu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 11

  Xem thêm