Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ (Phần 1)

Đề thi trắc nghiệm Địa lý 12 có đáp án

Mã số: 07761. Đã có 3.286 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ (Phần 1) giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, từ đó học tốt môn Địa lý lớp 12, ôn thi THPT Quốc gia môn Địa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ (Phần 2)

Câu 1.
Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm
Câu 2.
Tỉnh nào sau đây không thuộc Tây Bắc của Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 3.
Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí đặc biệt vì tiếp giáp với
Câu 4.
Căn cứ vào Atlats Địa lí Việt Nam trang 26, tỉnh nào của Trung du và miền núi Bắc Bộ không giáp Trung Quốc?
Câu 5.
Căn cứ vào Atlats Địa lí Việt Nam trang 26, trung tâm công nghiệp nào không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 6.
Vùng than Quảng Ninh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ, khai thác phục vụ cho
Câu 7.
Nhận xét nào sau đây không đúng với nguồn tài nguyên khoáng sản của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 8.
Sông có trữ năng thủy điện lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Câu 9.
Các sông suối ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị lớn nhất trong phát triển
Câu 10.
Công suất của nhà máy thủy điện Sơn La thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
Bắt đầu ngay
9 3.286