Những sự kiện lịch sử quan trọng nào gắn liền với năm Dậu

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12142. Đã có 294 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Lịch sử nước ta ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng, từ sự ra đời của một số triều đại đến việc chấm dứt chế độ phong kiến. Hãy cùng ghi nhớ lại các dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc ta thông qua bài trắc nghiệm lịch sử: Những sự kiện lịch sử quan trọng nào gắn liền với năm Dậu do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

Vua nào nước ta đánh tan 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng?

Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng là ai?

1. Năm Đinh Dậu (937), ai đã giết chết Dương Đình Nghệ, cha vợ của Ngô Quyền?
2. Lý Công Uẩn lên ngôi vua năm 1009, là năm gì?
3. Năm Ất Dậu (1225), sự kiện lớn xảy ra?
4. Năm 1285 (Ất Dậu), quân Nguyên kéo sang xâm lược nước ta lần thứ mấy?
5. Vua nào đã cầu viện vua Càn Long (Thanh Cao Tông) nhà Thanh sang xâm lược nước ta năm 1789?
6. Trước khi kéo quân ra bắc vào tết Kỷ Dậu (1789), Nguyễn Huệ đã làm gì?
7. Năm Ất Dậu (1885), ai là người đã đứng ra tổ chức tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế?
8. Năm Tân Dậu 1921 xảy ra sự kiện nào sau đây?
9. Ngày 30/8/1945 (Ất Dậu), sự kiện trọng đại nào đã diễn ra?
10. Năm Tân Dậu (1981), Chính phủ đã đặt giải thưởng nào sau đây?
Bắt đầu ngay
1 294