Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 9

Hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học

Mã số: 09840. Đã có 326 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, không chỉ củng cố lại kiến thức bài học mà còn làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1

Chọn đáp án đúng

2
Ý nghĩa của công thức hóa học
3

Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì

4

Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Mg, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử

5

Chọn đáp án sai

6

3H2O nghĩa là như thế nào

7

Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4. Biết phân tử khôi là 123. Xác định kim loại m

8

Chọn công thức hóa học đúng nhất

9

Công thức hóa học đúng

10

Chọn đáp án sai

Bắt đầu ngay
16 326