Vua nào không quỳ khi nhận sắc phong từ hoàng đế Trung Quốc?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12161. Đã có 330 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn am hiểu kiến thức lịch sử Việt Nam ta tới đâu? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Vua nào không quỳ khi nhận sắc phong từ hoàng đế Trung Quốc? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau:

Vua nào nước ta đánh tan 50 vạn quân của Tần Thủy Hoàng?

Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng là ai?

Câu 1: Vua đầu tiên không quỳ lạy khi nhận sắc phong của hoàng đế Trung Quốc?
Câu 2. Vua đổi tên nước từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt?
Câu 3. Vua đầu tiên ở Việt Nam xuống tóc đi tu?
Câu 4. Ai là người triệu tập Hội nghị Diên Hồng năm 1284?
Câu 5. Hoàng đế duy nhất ở Việt Nam tử trận khi đương quyền?
Câu 6. Vị vua có nhiều bài thơ nhất?
Câu 7. Vua nổi tiếng tàn bạo từng bị gọi là Quỷ vương?
Câu 8. Vua nào từng cho người đóng giả mình đi sứ Trung Quốc?
Câu 9. Vua nào phát chiếu “Cần Vương” kêu gọi nhân dân chống Pháp năm 1884?
Câu 10. Vua duy nhất từng bắt nhân dân kiêng kêu tên con dâu?
Bắt đầu ngay
2 330