Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Những loại thức ăn của tôm, cá

1. Thức ăn tự nhiên

Thức ăn tự nhiên bao gồm: vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh (gồm thực vật phù du và thực vật đáy), động vật phù du, động vật đáy và mùn bã hữu cơ.

2. Thức ăn nhân tạo

Thức ăn do con người tạo ra để cung cấp cho tôm, cá có thể ăn trực tiếp.

Có 3 nhóm chính: thức ăn tinh, thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp.

II. Quan hệ về thức ăn

Các sinh vật sống trong nước: vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy rồi đến tôm, cá, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau – mối quan hệ về thức ăn.

Các loại thực vật đấy, thực vật phù du hấp thụ chất dinh dưỡng hòa tan, từ đó chúng bị động vật phù du hoặc động vật đáy tương ứng hấp thụ, động vật đáy trở thành chất vẩn và cùng với động vật phù du bị tôm, cá ăn.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Thức ăn tự nhiên của tôm, cá không bao gồm:

A. Vi khuẩn. B. Thực vật thủy sinh. C. Động vật đáy. D. Mùn bã vô cơ.

Đáp án: D. Mùn bã vô cơ.

Giải thích: (Thức ăn tự nhiên của tôm, cá không bao gồm: Mùn bã vô cơ – SGK trang 140)

Câu 2: Có mấy loại thức ăn của tôm, cá?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: A. 2

Giải thích: (Có 2 loại thức ăn của tôm, cá:

- Thức ăn tự nhiên

- Thức ăn nhân tạo – SGK trang 140)

Câu 3: Lượng Protein có trong tảo là?

A. 10 – 20%. B. 20 – 30%. C. 30 – 60%. D. 10 – 40%.

Đáp án: C. 30 – 60%.

Giải thích: (Lượng Protein có trong tảo là 30 – 60% – SGK trang 141)

Câu 4: Thức ăn nhân tạo không bao gồm loại thức ăn nào dưới đây?

A. Thức ăn tinh.

B. Thức ăn thô.

C. Thức ăn hỗn hợp.

D. Thức ăn hóa học.

Đáp án: D. Thức ăn hóa học.

Giải thích: (Thức ăn nhân tạo không bao gồm: Thức ăn hóa học – SGK trang 142)

Câu 5: Ngô, đậu tương, cám thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

A. Thức ăn tinh.

B. Thức ăn thô.

C. Thức ăn hỗn hợp.

D. Thức ăn hóa học.

Đáp án: A. Thức ăn tinh.

Giải thích: (Ngô, đậu tương, cám thuộc loại Thức ăn tinh)

Câu 6: Tảo chứa bao nhiêu % chất béo?

A. 10 – 20%. B. 20 – 30%. C. 30 – 60%. D. 10 – 40%.

Đáp án: B. 20 – 30%.

Giải thích: (Tảo chứa 20 – 30% chất béo – SGK trang 141)

Câu 7: Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

A. Thức ăn tinh.

B. Thức ăn thô.

C. Thức ăn hỗn hợp.

D. Thức ăn hóa học.

Đáp án: B. Thức ăn thô.

Giải thích: (Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn thô)

Câu 8: Trong các loại thức ăn dưới đây, loại nào là thức ăn tự nhiên của tôm cá?

A. Tảo đậu.

B. Rong đen lá vòng.

C. Trùng túi trong.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D. Tất cả đều đúng.

Giải thích: (Các loại thức ăn là thức ăn tự nhiên của tôm cá gồm:

- Tảo đậu.

- Rong đen lá vòng.

- Trùng túi trong – Hình 82 SGK trang 141)

Câu 9: Chất dinh dưỡng hòa tan trong nước là thức ăn cho:

A. Thực vật phù du.

B. Vi khuẩn.

C. Thực vật bậc cao.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D. Tất cả đều đúng.

Giải thích: (Chất dinh dưỡng hòa tan trong nước là thức ăn cho:

- Thực vật phù du.

- Vi khuẩn.

- Thực vật bậc cao – Sơ đồ 16 SGK trang 142)

Câu 10: Thực vật đáy, thực vật bậc cao là thức ăn cho:

A. Động vật đáy. B. Chất vẩn. C. Tôm, cá. D. Vi khuẩn.

Đáp án: C. Tôm, cá.

Giải thích: (Thực vật đáy, thực vật bậc cao là thức ăn cho: Tôm, cá – Sơ đồ 16 SGK trang 142)

Bài: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá) trên đây với các nội dung kiến thức các bạn học sinh cần nắm vững về các loại thức ăn của tôm, cá, các mối quan hệ về thức ăn...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải bài tập Công nghệ 7, Tài liệu học tập lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 480
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm