Chăm sóc rừng sau khi trồng

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Chăm sóc rừng sau khi trồng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

Chăm sóc rừng sau khi trồng để tạo môi trường thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, có tỉ lệ sống cao.

I. Thời gian và số lần chăm

1. Thời gian:

Sau khi trồng cây rừng từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc cây ngay, chăm sóc liên tục 4 năm.

2. Số lần chăm sóc:

+ Năm thứ nhất và năm thứ hai mỗi lần chăm sóc từ 2 đến 3 lần.

+ Năm thứ ba và năm thứ tư mỗi năm chăm sóc 1 - 2 lần.

II. Những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng

1. Làm rào bảo vệ: Trồng cây dứa dại và một số cây khác, làm thành hàng rào xung quanh.

2. Phát quang: Chặt bỏ dây leo, cây hoang dại.

3. Làm cỏ: Sạch cỏ xung quanh.

4. Xới đất: Vun gốc Độ sâu xơi từ 13cm.

5. Bón phân: Bón thúc trong năm đầu.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thời gian chăm sóc cây là:

A. 3 năm. B. 4 năm. C. 5 năm. D. 6 năm.

Đáp án: B

Giải thích: (Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thời gian chăm sóc cây là 4 năm – SGK trang 69)

Câu 2: Với cây trồng phân tán, làm rào bảo vệ bằng cách:

A. Trồng cây dứa dại dày bao quanh khu trồng rừng.

B. Làm rào bằng tre, nứa bao quanh khu trồng rừng.

C. Làm rào bằng tre, nứa bao quanh từng cây.

D. Trồng cây dứa dại dày bao quanh từng cây.

Đáp án: C

Giải thích: (Với cây trồng phân tán, làm rào bảo vệ bằng cách làm rào bằng tre, nứa bao quanh từng cây – SGK trang 69)

Câu 3: Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ nhất và năm thứ hai là:

A. 1 – 2 lần mỗi năm.

B. 2 – 3 lần mỗi năm.

C. 3 – 4 lần mỗi năm.

D. 4 – 5 lần mỗi năm.

Đáp án: B

Giải thích: (Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ nhất và năm thứ hai là 2 – 3 lần mỗi năm – SGK trang 69)

Câu 4: Các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng gồm mấy bước?

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Đáp án: A

Giải thích: (Các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng gồm 6 bước:

- Làm rào bảo vệ

- Phát quang

- Làm cỏ

- Xới đất, vun gốc

- Bón phân

- Tỉa và dặm cây – SGK trang 70)

Câu 5: Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ ba và năm thứ tư là:

A. 1 – 2 lần mỗi năm.

B. 2 – 3 lần mỗi năm.

C. 3 – 4 lần mỗi năm.

D. 4 – 5 lần mỗi năm.

Đáp án: A

Giải thích: (Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ ba và năm thứ tư là: 1 – 2 lần mỗi năm – SGK trang 69)

Câu 6: Bao lâu sau khi trồng cây cần phải làm cỏ xung quanh gốc cây?

A. 3 – 5 tháng.

B. 5 – 6 tháng.

C. 6 – 7 tháng.

D. 1 – 3 tháng.

Đáp án: D

Giải thích: (1 – 3 tháng sau khi trồng cây cần phải làm cỏ xung quanh gốc cây – SGK trang 70)

Câu 7: Độ sâu xới đất cần phải đạt được là:

A. 5 – 10 cm.

B. 8 – 13 cm.

C. 15 – 20 cm.

D. 3 – 5 cm.

Đáp án: B

Giải thích: (Độ sâu xới đất cần phải đạt được là: B. 8 – 13 cm – SGK trang 70)

Câu 8: Khi chăm sóc cây rừng sau khi trồng, thời gian cần phải bón thúc là:

A. Ngay trong năm đầu.

B. Năm thứ hai.

C. Năm thứ ba.

D. Năm thứ tư.

Đáp án: A

Giải thích: (Khi chăm sóc cây rừng sau khi trồng, thời gian cần phải bón thúc là ngay trong năm đầu – SGK trang 70)

Câu 9: Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có nhiều cây ta phải:

A. Bón thêm phân để nuôi nhiều cây.

B. Nhổ hết đi trồng lại cây mới.

C. Chỉ để lại 2 – 3 cây.

D. Chỉ để lại 1 cây.

Đáp án: D

Giải thích: (Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có nhiều cây ta chỉ để lại 1 cây – SGK trang 70)

Câu 10: Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có cây chết ta phải:

A. Không trồng cây vào hố đó nữa.

B. Trồng bổ sung loài cây khác.

C. Trồng bổ sung cây cùng tuổi.

D. Trồng bổ sung cây đã trưởng thành.

Đáp án: C

Giải thích: (Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có cây chết ta phải trồng bổ sung cây cùng tuổi – SGK trang 70)

Bài: Chăm sóc rừng sau khi trồng trên đây với các nội dung kiến thức cần nắm vững về thời gian chăm sóc, quy trình, các bước chăm sóc cây rừng...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Chăm sóc rừng sau khi trồng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải bài tập Công nghệ 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7, Tài liệu học tập lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm