Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Chúng tôi xin giới thiệu bài Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng được VnDoc sưu tầm và tổng hợp môn Công nghệ 7 để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới đây.

A. Lý thuyết

I. Vai trò của rừng và trồng rừng

Vai trò của rừng:

- Phòng hộ, chống xói mòn.

- Cải tạo môi trường sống.

- Cung cấp gỗ.

- Cải tạo đất.

II. Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta

1. Tình hình rừng ở nước ta:

Bị tàn phá nghiêm trọng diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh chóng; diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng.

Số liệu so sánh về tốc độ tàn phá rừng ở nước ta:

19431995
Diện tích rừng tự nhiên14,350,000 ha8,253,000 ha
Độ che phủ rừng43%28%
Diện tích đồi trọcKhông đáng kể13,000,000 ha

Một số ví dụ về tác hại của sự phá rừng: đất đai bị xói mòn, dễ bị ngập lụt khi mưa lớn, khí hậu biến đổi, …

2. Nhiệm vụ của trồng rừng:

Trồng rừng để thường xuyên phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp trong đó có:

- Trồng rừng sản xuất: lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống và xuất khẩu.

- Trồng rừng phòng hộ: phòng hộ đầu nguồn; trồng rừng ven biển (chắn gió, chống cát bay, cải tạo bãi cát, …).

- Trồng rừng đặc dụng: vườn Quốc gia, khu bảo tồn, …

Ở địa phương em, nhiệm vụ trồng rừng nào là chủ yếu? Ở địa phương em chủ yếu trồng rừng phòng hộ bởi địa hình núi cao, dễ sạt lở do mưa lớn nên cần có rừng đầu nguồn che chở.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất gồm:

A. Hấp thụ khí Cacbonic, giải phóng khí Oxy.

B. Tán rừng và cây cỏ ngăn cản nước rơi và dòng chảy.

C. Để sản xuất các vật dụng cần thiết cho con người.

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: (Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất gồm:

- Hấp thụ khí Cacbonic, giải phóng khí Oxy.

- Tán rừng và cây cỏ ngăn cản nước rơi và dòng chảy.

- Để sản xuất các vật dụng cần thiết cho con người - Hình 34 SGK trang 55)

Câu 2: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1995 là:

A. 14.350.000 ha.

B. 8.253.000 ha.

C. 13.000.000 ha.

D. 5.000.000 ha.

Đáp án: B

Giải thích: (Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1995 là: B. 8.253.000 ha - Hình 35 SGK trang 56)

Câu 3: Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là:

A. Tăng diện tích rừng tự nhiên.

B. Giảm độ che phủ của rừng.

C. Giảm diện tích đồi trọc.

D. Tất cả các ý đều sai.

Đáp án: B

Giải thích: (Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là: Giảm độ che phủ của rừng - Hình 35 SGK trang 56)

Câu 4: Độ che phủ của rừng năm 1943 là bao nhiêu %?

A. 20% B. 28% C. 52% D. 43%

Đáp án: D

Giải thích: (Độ che phủ của rừng năm 1943 là 43% - Hình 35 SGK trang 56)

Câu 5: Diện tích đồi trọc nước ta năm 1995 là:

A. 14.350.000 ha.

B. 8.253.000 ha.

C. 13.000.000 ha.

D. 5.000.000 ha.

Đáp án: C

Giải thích: (Diện tích đồi trọc nước ta năm 1995 là: 13.000.000 ha - Hình 35 SGK trang 56)

Câu 6: Diện tích đất lâm nghiệp ở nước ta là :

A. 17 triệu ha.

B. 18,9 triệu ha.

C. 19,8 triệu ha.

D. 16 triệu ha.

Đáp án: C

Giải thích: (Diện tích đất lâm nghiệp ở nước ta là : 19,8 triệu ha - SGK trang 56)

Câu 7: Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm:

A. Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất.

B. Chắn gió bão, sóng biển.

C. Nghiên cứu khoa học.

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: B

Giải thích: (Nhiệm vụ của trồng rừng phòng hộ gồm: Chắn gió bão, sóng biển - SGK trang 56)

Câu 8: Một ha rừng có khả năng hấp thụ bao nhiêu kg khí cacbonic trong một ngày đêm?

A. 300 – 330 kg.

B. 100 – 200 kg.

C. 320 – 380 kg.

D. 220 – 280 kg.

Đáp án: D

Giải thích: (Một ha rừng có khả năng hấp thụ 220 – 280 kg khí cacbonic trong một ngày đêm - Phần Có thể em chưa biết SGK trang 57)

Câu 9: Rừng trên toàn thế giới chiếm bao nhiêu % diện tích mặt đất?

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

Đáp án: A

Giải thích: (Rừng trên toàn thế giới chiếm 20 % diện tích mặt đất - Phần Có thể em chưa biết SGK trang 57)

Câu 10: Một ha rừng có thể lọc không khí bao nhiêu tấn bụi trong một năm?

A. 50 – 70 tấn.

B. 35 – 50 tấn.

C. 20 – 30 tấn.

D. 10 -20 tấn.

Đáp án: A

Giải thích: (Một ha rừng có thể lọc không khí 50 – 70 tấn bụi trong một năm - Phần Có thể em chưa biết SGK trang 57)

Bài: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng trên đây với các nội dung kiến thức cần nắm vững về vai trò, nhiệm vụ của rừng đối với chúng ta, nhiệm vụ trồng rừng và tình hình rừng của nước ta trong những năm vừa qua.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7 VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
12 8.159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm