Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi sau khi trồng được VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo môn Công nghệ 7để chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới đây.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Khái niệm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi

Trứng thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành cá thể non, lớn lên rồi già. Cả quá trình này gọi là sự phát triển của vật nuôi. Sự phát triển của vật nuôi luôn có sự sinh trưởng và sự phát dục xen kẽ nhau.

1. Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận cơ thể.

2. Sự phát dục là sự thay đổi về thể chất của các bộ phận trong cơ thể.

Những biến đổi của cơ thể vật nuôiSự sinh trưởngSự phát dục
- Xương ống chân của bê dài thêm 5cm.X
- Thể trọng lợn con từ 5kg tăng lên 8kg.X
- Gà trống biết gáy.X
- Gà mái bắt đầu đẻ trứng.X
- Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa.X

II. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi

a) Sự tăng cân của ngan con theo ngày, tuần tuổi.

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là theo giai đoạn.

b) Khối lượng của hợp tử lợn là 0,4mg, lúc đẻ ra nặng 0,8 đến 1kg, lúc 36 tháng tuổi nặng 200kg.

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là không đồng đều.

c) Chu kì động dục của lợn là 21 ngày, của ngựa là 23 ngày.

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục là theo chu kì.

d) Quá trình sống của lợn phải trải qua các giai đoạn: bào thai ⇒ Lợn sơ sinh ⇒ Lợn nhỡ ⇒ Lợn trưởng thành.

Đặc điểm sinh trưởng và phát dục giai đoạn theo giai đoạn.

III. Các yếu tố tác động của con người đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Đặc điểm di truyền của vật nuôi.

Các điều kiện ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trứng thụ tinh để tạo thành:

A. Giao tử. B. Hợp tử. C. Cá thể con. D. Cá thể già.

Đáp án: B. Hợp tử.

Giải thích: (Trứng thụ tinh để tạo thành hợp tử – SGK trang 86)

Câu 2: Sự phát triển của vật nuôi có mối liên quan gì với sự sinh trưởng và phát dục?

A. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra cùng một lúc.

B. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, không liên quan gì nhau.

C. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Đáp án: C. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Giải thích: (Trong sự phát triển của vật nuôi thì sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau. – SGK trang 86)

Câu 3: Ngan 1 ngày tuổi có cân nặng:

A. 42g B. 79g C. 152g D. 64g

Đáp án: A. 42g

Giải thích: (Ngan 1 ngày tuổi có cân nặng: 42g – SGK trang 87)

Câu 4: Buồng trứng của con cái lớn lên cùng với sự phát triển của cơ thể, quá trình đó được gọi là:

A. Sự sinh trưởng.

B. Sự phát dục.

C. Phát dục sau đó sinh trưởng.

D. Sinh trưởng sau đó phát dục.

Đáp án: A. Sự sinh trưởng.

Giải thích: Buồng trứng của con cái lớn lên cùng với sự phát triển của cơ thể, quá trình đó được gọi là sự sinh trưởng – SGK trang 87

Câu 5: Gà mái bắt đầu đẻ trứng, quá trình đó được gọi là:

A. Sự sinh trưởng.

B. Sự phát dục.

C. Phát dục sau đó sinh trưởng.

D. Sinh trưởng sau đó phát dục.

Đáp án: B. Sự phát dục.

Giải thích: (Gà mái bắt đầu đẻ trứng, quá trình đó được gọi là sự phát dục – SGK trang 87)

Câu 6: Có mấy đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

Đáp án: D. 3

Giải thích: (Có 3 đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm:

- Không đồng đều

- Theo giai đoạn

- Theo chu kì – SGK trang 87)

Câu 7: Xương ống chân của bê dài thêm 5cm, quá trình đó được gọi là:

A. Sự sinh trưởng.

B. Sự phát dục.

C. Phát dục sau đó sinh trưởng.

D. Sinh trưởng sau đó phát dục.

Đáp án: A. Sự sinh trưởng.

Giải thích: (Xương ống chân của bê dài thêm 5cm, quá trình đó được gọi là sự sinh trưởng – SGK trang 87)

Câu 8: Chu kì động dục của ngựa là:

A. 21 ngày. B. 18 ngày. C. 23 ngày. D. 29 ngày

Đáp án: C. 23 ngày.

Giải thích: (Chu kì động dục của ngựa là 23 ngày – SGK trang 88)

Câu 9: Lợn lúc đẻ ra nặng khoảng:

A. 0,4 mg .B. 3 – 4 kg. C. 0,8 – 1 kg. D. 30 kg.

Đáp án: C. 0,8 – 1 kg.

Giải thích: (Lợn lúc đẻ ra nặng khoảng 0,8 – 1 kg – SGK trang 88)

Câu 10: Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm:

A. Đặc điểm di truyền.

B. Điều kiện môi trường.

C. Sự chăm sóc của con người.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Đáp án: D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Giải thích: (Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm:

- Đặc điểm di truyền.

- Điều kiện môi trường.

- Sự chăm sóc của con người – SGK trang 88)

Bài: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi sau khi trồng trên đây với các nội dung kiến thức cần nắm vững về khái niệm về sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi, đặc điểm sinh trưởng của vật nuôi...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải bài tập Công nghệ 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7, Tài liệu học tập lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
27 28.730
Sắp xếp theo
    Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm