Sâu, bệnh hại cây trồng

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Sâu, bệnh hại cây trồng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

I. Tác hại của sâu, bệnh

- Khi bị sâu, bệnh phá hại, cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch.

- VD: Hoa quả bị sâu mọt xâm nhập và ăn hết phần bên trong.

II. Khái niệm về côn trùng và bệnh cây

1. Khái niệm về côn trùng

- Côn trùng (sâu bệnh) là lớp động vật thuộc ngành động vật chân khớp, cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Ngực mang 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có một đôi râu.

- Vòng đời của côn trùng được tính từ giai đoạn trứng đến côn trùng trưởng thành và lại đẻ trứng.

- Trong vòng đời, côn trùng trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng, phát triển khác nhau, có cấu tạo và hình thái khác nhau.

- Côn trùng có hai kiểu biến thái:

+ Biến thái hoàn toàn gồm 4 pha: trứng, sâu trưởng thành, nhộng, sâu non.

+ Biến thái không hoàn tiểu gồm 3 pha: sâu non, trứng, sâu trưởng thành.

+ Sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn là với biến thái không hoàn toàn gây hại mạnh nhất ở dạng trưởng thành.

2. Khái niệm về bệnh cây

- Bệnh cây là: trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác động của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi. Vi sinh vật gây bệnh có thể là nấm, vi khuẩn, vi rút.

3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hại

- Khi cây bị sâu, bệnh phá hại, thường có những biến đổi về màu sắc, hình thái.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án: C

Giải thích: (Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua 4 giai đoạn: Trứng – Sâu non – Nhộng – Sâu trưởng thành – Hình 18, SGK trang 28)

Câu 2: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

A. Sâu non B. Sâu trưởng thành C. Nhộng D. Trứng

Đáp án: A

Giải thích: (Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn sâu non chúng phá hại mạnh nhất – SGK trang 28)

Câu 3: Bộ phận cây trồng bị thối không do nguyên nhân nào?

A. Nhiệt độ cao B. Vi rút C. Nấm D. Vi khuẩn

Đáp án: A

Giải thích: (Bộ phận cây trồng bị thối do nguyên nhân: vi khuẩn, vi rút, nấm - SGK trang 29)

Câu 4: Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Đáp án: C

Giải thích: (Côn trùng có mấy 2 kiểu biến thái: hoàn toàn và không hoàn toàn – SGK trang 28)

Câu 5: Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào?

A. Sinh trưởng và phát triển giảm

B. Tốc độ sinh trưởng tăng

C. Chất lượng nông sản không thay đổi

D. Tăng năng suất cây trồng

Đáp án: A

Giải thích: (Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện sinh trưởng và phát triển giảm – SGK trang 28)

Câu 6: Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần?

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

Đáp án: D

Giải thích: (Cơ thể côn trùng chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng – SGK trang 28)

Câu 7: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

A. Sâu non B. Sâu trưởng thành C. Nhộng D. Trứng

Đáp án: B

Giải thích: (Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn sâu trưởng thành chúng phá hại mạnh nhất – SGK trang 28)

Câu 8: Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do?

A. Vi sinh vật gây hại.

B. Điều kiện sống bất lợi.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: C

Giải thích: (Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi gây nên – Ghi nhớ, SGK trang 30)

Câu 9: Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái nào dưới đây?

A. Sâu non B. Nhộng C. Sâu trưởng thành D. Trứng

Đáp án: B

Giải thích: (Trong các hình thái của biến thái không hoàn toàn không có hình thái: Nhộng – Hình 19, SGK trang 28)

Câu 10: Dấu hiệu nào không phải là dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại:

A. Cành bị gãy.

B. Cây, củ bị thối.

C. Quả bị chảy nhựa.

D. Quả to hơn.

Đáp án: D

Giải thích: (Dấu hiệu khi cây trồng bị sâu, bệnh phá hoại như: Cành bị gãy, cây, củ bị thối, quả bị chảy nhựa – Hình 20, SGK trang 29)

Bài: Sâu, bệnh hại cây trồng với nhiều nội dung kiến thức cần nắm vững là: các tác hại của sâu bệnh hại cây trồng, các loại bệnh thường gặp do sâu bệnh hại cho cây trồng...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Sâu, bệnh hại cây trồng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải bài tập Công nghệ 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm