Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi sau khi trồng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo môn Công nghệ 7. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Vai trò của chăn nuôi

a) Cung cấp thực phẩm.

b) Cung cấp sức kéo.

c) Cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp và nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.

d) Phục vụ lao động, vui chơi, giải trí.

II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta

Phát triển chăn nuôi toàn diện: đa dạng về vật nuôi và quy mô chăn nuôi.

Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí.

Lý thuyết trắc nghiệm Công nghệ 7

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế gồm:

A. Cung cấp phương tiện di chuyển, sức kéo.

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm.

C. Sản xuất vắc-xin.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D. Tất cả đều đúng.

Giải thích: Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế gồm:

- Cung cấp phương tiện di chuyển, sức kéo.

- Cung cấp lương thực, thực phẩm.

- Sản xuất vắc-xin - Hình 50, SGK trang 81

Câu 2: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?

A. Lợn.

B. Chuột.

C. Tinh tinh.

D. Gà.

Đáp án: B. Chuột.

Giải thích: (Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên: Chuột - Hình 50, SGK trang 81)

Câu 3: Con vật nuôi nào dưới đây là gia súc?

A. Vịt.

B. Gà.

C. Lợn.

D. Ngan.

Đáp án: C. Lợn.

Giải thích: (Con vật nuôi thuộc loại gia súc là: Lợn)

Câu 4: Bò có thể cung cấp được những sản phẩm nào sau đây, trừ:

A. Trứng.

B. Thịt.

C. Sữa.

D. Da.

Đáp án: A. Trứng.

Giải thích: (Bò có thể cung cấp được những sản phẩm như: thịt, sữa, da….)

Câu 5: Con vật nuôi nào dưới đây là gia cầm?

A. Vịt. B. Bò. C. Lợn. D. Trâu.

Đáp án: A. Vịt.

Giải thích: (Con vật nuôi thuộc loại gia cầm là: Vịt)

Câu 6: Gà có thể cung cấp được những sản phẩm nào sau đây, trừ:

A. Trứng.

B. Thịt.

C. Sữa.

D. Lông.

Đáp án: C. Sữa.

Giải thích: (Gà có thể cung cấp được những sản phẩm như: thịt, da, trứng…)

Câu 7: Con vật nào dưới đây có thể cung cấp sức kéo, trừ:

A. Trâu.

B. Bò.

C. Dê.

D. Ngựa.

Đáp án: C. Dê.

Giải thích: (Con vật có thể cung cấp sức kéo như: trâu, bò, ngựa, voi…)

Câu 8: Có mấy nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B. 3

Giải thích: (Các nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta bao gồm:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện.

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý – Sơ đồ 7, SGK trang 82)

Câu 9: Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về:

A. Các loại vật nuôi.

B. Quy mô chăn nuôi.

C. Thức ăn chăn nuôi.

D. Cả A và B đều đúng.

Đáp án: D. Cả A và B đều đúng.

Giải thích: (Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về:

- Các loại vật nuôi.

- Quy mô chăn nuôi – Sơ đồ 7, SGK trang 82)

Câu 10: Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để:

A. Phát triển chăn nuôi toàn diện.

B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý

D. Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

Đáp án: D. Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

Giải thích: (Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để: Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. – Sơ đồ 7, SGK trang 82)

Bài: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi sau khi trồng trên đây với các nội dung kiến thức cần nắm vững về vai trò, nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
44 20.466
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Công nghệ 7

    Xem thêm