Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng được VnDoc sưu tầm và tổng hợp giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo môn Công nghệ 7 hiệu quả hơn.

A. Lý thuyết

I. Vai trò của giống cây trồng

Vai trò của giống cây trồng là có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Lý thuyết Công nghệ 7

II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

2. Có năng suất cao.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống, chịu được sâu bệnh.

III. Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

1. Phương pháp chọn lọc: Chọn các cây có đặc tính tốt hơn.

Lý thuyết Công nghệ 7

2. Phương pháp lai: Chọn các cây lai có đặc tính tốt làm giống.

3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng tác nhân vật lí (Tia alpha, gamma) hoặc chất hóa học gây đột biến.

4. Phương pháp nuôi cấy mô: Tách lấy mô nuôi trong môi trường đặc biệt.

Lý thuyết Công nghệ 7

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt?

A. Sinh trưởng mạnh, chất lượng tốt

B. Năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt

C. Sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, chống chịu được sâu bệnh

D. Có năng suất cao và ổn định

Câu 2: Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:

A. Lai tạo giống

B. Giâm cành

C. Ghép mắt

D. Chiết cành

Câu 3: Phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào sau đây dễ thực hiện nhất ở địa phương em thường áp dụng?

A. Phương pháp lai

B. Phương pháp gây đột biến

C. Phương pháp chọn lọc

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 4: Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 5: Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây trồng?

A. Làm tăng chất lượng nông sản

B. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

C. Quyết định đến năng suất cây trồng

D. Làm tăng vụ gieo trồng

Câu 6: Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm:

A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

B. Có chất lượng tốt.

C. Có năng suất cao và ổn định.

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp chọn lọc

B. Phương pháp gây đột biến

C. Phương pháp lai

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 8: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp chọn lọc

B. Phương pháp lai

C. Phương pháp gây đột biến

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 9: Khi trồng giống mới ngắn ngày, một năm có mấy vụ gieo trồng?

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 10: Các vụ gieo trồng khi trồng giống cũ dài ngày gồm có:

A. Vụ xuân.

B. Vụ hè thu.

C. Vụ đông.

D. Vụ chiêm.

Bài: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng với nhiều nội dung kiến thức cần nắm vững là: các vai trò của cây trồng, tiêu chí chọn giống cây trồng,...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải bài tập Công nghệ 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7 Tài liệu học tập lớp 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
10 3.416
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm