Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Để giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức được học về Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng, VnDoc giới thiệu Lý thuyết môn Công nghệ 7 bài 10. Tài liệu tóm tắt kiến thức quan trọng trong bài, kèm bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 7 có đáp án cho các em tham khảo, vận dụng lý thuyết vào trả lời câu hỏi được tốt hơn.

A. Lý thuyết Công nghệ 7 bài 10

I. Vai trò của giống cây trồng

Vai trò của giống cây trồng là có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Lý thuyết Công nghệ 7

II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

2. Có năng suất cao.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống, chịu được sâu bệnh.

III. Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

1. Phương pháp chọn lọc: Chọn các cây có đặc tính tốt hơn.

Lý thuyết Công nghệ 7

2. Phương pháp lai: Chọn các cây lai có đặc tính tốt làm giống.

3. Phương pháp gây đột biến: Sử dụng tác nhân vật lí (Tia alpha, gamma) hoặc chất hóa học gây đột biến.

4. Phương pháp nuôi cấy mô: Tách lấy mô nuôi trong môi trường đặc biệt.

Lý thuyết Công nghệ 7

B. Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 10

Câu 1. Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt?

A. Sinh trưởng mạnh, chất lượng tốt

B. Năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt

C. Sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, chống chịu được sâu bệnh

D. Có năng suất cao và ổn định

Câu 2. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:

A. Lai tạo giống

B. Giâm cành

C. Ghép mắt

D. Chiết cành

Câu 3. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào sau đây dễ thực hiện nhất ở địa phương em thường áp dụng?

A. Phương pháp lai

B. Phương pháp gây đột biến

C. Phương pháp chọn lọc

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 4. Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm:

A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

B. Có chất lượng tốt.

C. Có năng suất cao và ổn định.

D. Tất cả đều đúng

Câu 6. Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp chọn lọc

B. Phương pháp gây đột biến

C. Phương pháp lai

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 7. Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp chọn lọc

B. Phương pháp lai

C. Phương pháp gây đột biến

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 8. Khi trồng giống mới ngắn ngày, một năm có mấy vụ gieo trồng?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 9. Các vụ gieo trồng khi trồng giống cũ dài ngày gồm có:

A. Vụ xuân.

B. Vụ hè thu.

C. Vụ đông.

D. Vụ chiêm.

C. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6B
Câu 2ACâu 7A
Câu 3ACâu 8B
Câu 4CCâu 9A
Câu 5D

.....................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em ghi nhớ kiến thức được học trong bài, từ đó vận dụng vào làm các bài tập liên quan hiệu quả. Mời các bạn tham khảo thêm các bài khác tại chuyên mục Lý thuyết Công nghệ 7 trên VnDoc.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Công nghệ 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7 ... cũng được VnDoc tổng hợp và gửi tới các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
14 17.607
Sắp xếp theo
    Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm