Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để chuẩn bị giảng dạy tốt môn Công nghệ 7. Mời các bạn tham khảo.

Bài: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

A. Lý thuyết

I. Khái niệm về đất trồng

1. Đất trồng là gì?

Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người, đất trồng có độ phì nhiêu tốt.

2. Vai trò của đất trồng

Quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi: Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau?

Đất có vai trò đặc biệt đối với đời sống của cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.

II. Thành phần của đất trồng

Thành phần của đất trồng được trình bày ở sơ đồ dưới đây:

Lý thuyết Công nghệ 7

- Phần khí: Cung cấp Oxi cho cây hô hấp. (lượng oxi trong đất ít hơn lượng oxi trong khí quyển, lượng cacbonic thì nhiều hơn trong khí quyển cả trăm lần).

- Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. (nito, kali, photpho, những chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng).

- Phần lỏng: Cung cấp nước, hòa tan các chất dinh dưỡng.

Dựa vào sơ đồ 1 và kiến thức Sinh học 6, em hãy điền vào vở bài tập vai trò từng thành phần của đất trồng theo mẫu bảng dưới đây.

Các thành phần của đất Vai trò đối với cây trồng
Phần khí Hô hấp với cây trồng.
Phần rắn Cung cấp các chất dinh dưỡng.
Phần lỏng Hoà tan các chất dinh dưỡng, cấp nước.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Đất trồng là môi trường?

A. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy

B. Giúp cây đứng vững

C. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước

D. Câu B và C

Đáp án: D

Giải thích: (Đất trồng là môi trường: Giúp cây đứng vững và cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước - SGK trang 7)

Câu 2: Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất.

A. Tơi xốp B. Cứng, rắn C. Ẩm ướt D. Bạc màu

Đáp án:A

Giải thích: (Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất. – SGK trang 7)

Câu 3: Đất trồng là gì?

A. Kho dự trữ thức ăn của cây

B. Do đá núi mủn ra, cây nào cũng sống được

C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng

D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất

Đáp án: C

Giải thích: (Đất trồng lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng – SGK trang 7)

Câu 4: Đất trồng gồm mấy thành phần chính:

A. Hai thành phần

B. Ba thành phần

C. Năm thành phần

D. Nhiều thành phần

Đáp án: B

Giải thích: (Đất trồng gồm 3 thành phần chính:

+ Phần khí

+ Phần rắn

+ Phần lỏng – Sơ đồ 1, SGK trang 7)

Câu 5: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây:

A. Cung cấp nước, dinh dưỡng

B. Giữ cây đứng vững

C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững

D. Cung cấp nguồn lương thực

Đáp án: C

Giải thích: (Đất trồng cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững – SGK trang 7)

Câu 6: Thành phần đất trồng gồm:

A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ

B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng

D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ

Đáp án:C

Giải thích: (Thành phần đất trồng gồm: Phần khí, phần rắn, phần lỏng – Sơ đồ 1, SGK trang 7)

Câu 7: Đặc điểm của phần khí là:

A. là không khí có ở trong khe hở của đất

B. gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ

C. có tác dụng hòa tan chất dinh dưỡng

D. chiếm 92 – 98%

Đáp án: A

Giải thích: (Đặc điểm của phần khí là không khí có ở trong khe hở của đất – SGK trang 8)

Câu 8: Phần rắn gồm thành phần nào?

A. Chất vô cơ

B. Chất hữu cơ

C. Cả A và B

D. A hoặc B

Đáp án: C

Giải thích: (Phần rắn gồm: Chất vô cơ và chất hữu cơ – Sơ đồ 1, SGK trang 7)

Câu 9: Thành phần chất hữu cơ của đất có đặc điểm gì?

A. Gồm các sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và vi sinh vật đã chết.

B. Xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng

C. Tổng hợp nên các chất mùn

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án:D

Giải thích: (Thành phần chất hữu cơ của đất có đặc điểm:

+ Gồm các sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và vi sinh vật đã chết.

+ Xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng

+ Tổng hợp nên các chất mùn – SGK trang 8)

Câu 10: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá?

A. Nước B. Độ phì nhiêu C. Ánh sáng D. Độ ẩm

Đáp án: B

Giải thích: (Đất trồng khác với đá là ở độ phì nhiêu – SGK trang 7)

Với nội dung bài lý thuyết: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức khái niệm về đất trồng, vai trò và các thành phần của đất trồng...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7 Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 489
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm