Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng sau khi trồng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Ý nghĩa

Rừng là tài nguyên quý giá của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với đời sống sản xuất của xã hội. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ và phục hồi rừng đã mất.

II. Bảo vệ rừng

1. Mục đích:

- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.

- Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất.

2. Biện pháp:

- Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn chiếm rừng, mua bán lâm sản, săn giết động vật trái phép.

- Chính quyền, cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch: định canh, định cư, phòng chống cháy rừng, …

- Cá nhân hay tập thể chỉ được khai thác rừng, sản xuất khi được cơ quan lâm nghiệp cấp phép và phải thực hiện đúng quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

III. Khoanh nuôi phục hồi rừng

1. Mục đích: Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng cao.

2. Đối tượng đã khoanh nuôi:

Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng:

- Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng.

- Đồng cỏ cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30cm.

3. Biện pháp khoanh nuôi

Bảo vệ, cấm chăn thả gia súc. Chống chặt phá cây gieo giống và cây con tái sinh.

Phát dọn dây leo, bụi bặm, cuốc xới đất tơi xốp quanh gốc cây gieo giống và bổ sung.

Tra hạt hay trồng cây vào khoảnh đất lớn.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trong các loài sau, loài nào là động vật rừng quý hiếm ở Việt Nam:

A. Voọc ngũ sắc, voọc mũi hếch, công, gà lôi.

B. Voi, trâu rừng, bò nuôi, sói.

C. Gấu chó, chó, vượn đen, sóc bay.

D. Mèo tam thể, Cầy vằn, cá sấu, tê giác một sừng.

Đáp án: A

Giải thích: (Các loài động vật rừng quý hiếm ở Việt Nam là: Voọc ngũ sắc, voọc mũi hếch, công, gà lôi… – Phần có thể em chưa biết, SGK trang 74)

Câu 2: Mục đích của việc bảo vệ rừng:

A. Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.

B. Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: C

Giải thích: (Mục đích của việc bảo vệ rừng:

- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.

- Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất – SGK trang 75)

Câu 3: Pháp lệnh bảo vệ rừng và phát triển rừng đã được Hội đồng Nhà nước thông qua và ban hành vào ngày:

A. 19-8-1991

B. 18-9-1991

C. 19-8-1993

D. 18-9-1992

Đáp án: A

Giải thích: (Pháp lệnh bảo vệ rừng và phát triển rừng đã được Hội đồng Nhà nước thông qua và ban hành vào ngày 19-8-1991 – SGK trang 75)

Câu 4: Các hoạt động bị nghiêm cấm đối với tài nguyên rừng bao gồm, trừ:

A. Gây cháy rừng

B. Khai thác rừng có chọn lọc.

C. Mua bán lâm sản trái phép.

D. Lấn chiếm rừng và đất rừng.

Đáp án: B

Giải thích: (Các hoạt động bị nghiêm cấm đối với tài nguyên rừng bao gồm, trừ: Khai thác rừng có chọn lọc – SGK trang 75)

Câu 5: Chính quyền địa phương, cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch bảo vệ rừng như:

A. Định canh, định cư.

B. Phòng chống cháy rừng.

C. Chăn nuôi gia súc.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Giải thích: (Chính quyền địa phương, cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch bảo vệ rừng như:

- Định canh, định cư.

- Phòng chống cháy rừng.

- Chăn nuôi gia súc – SGK trang 75)

Câu 6: Cá nhân hay tập thể muốn khai thác và sản xuất trên đất rừng cần phải:

A. Được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép.

B. Tuân theo các quy định bảo vệ và phát triển rừng.

C. Có thể khai thác bất cứ lúc nào muốn.

D. Cả A và B đều đúng.

Đáp án: D

Giải thích: (Cá nhân hay tập thể muốn khai thác và sản xuất trên đất rừng cần phải:

- Được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép.

- Tuân theo các quy định bảo vệ và phát triển rừng – SGK trang 75,76)

Câu 7: Loại đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng có khả năng phục hồi thành rừng gồm có:

A. Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng.

B. Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 20cm.

C. Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30cm.

D. Cả A, C đều đúng

Đáp án: D

Giải thích: (Loại đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng có khả năng phục hồi thành rừng gồm có:

- Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng. - Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30cm – SGK trang 76)

Câu 8: Các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng gồm, trừ:

A. Bảo vệ: Cấm chăn thả đại gia súc.

B. Tổ chức phòng chống cháy rừng.

C. Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống nhỏ.

D. Phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc xới đất quanh gốc cây gieo giống và cây trồng bổ sung.

Đáp án: C

Giải thích: (Các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng gồm có: Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn – SGK trang 76)

Câu 9: Rừng nhiệt đới trên thế giới bị phá hủy bao nhiêu % một năm?

A. 2 % B. 3 % C. 5 % D. 7 %

Đáp án: A

Giải thích: (Rừng nhiệt đới trên thế giới bị phá hủy 2 % một năm - Phần Có thể em chưa biết, SGK trang 77)

Câu 10: Tại Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 rừng bị phá hủy khoảng:

A. 2 triệu ha. B. 3 triệu ha. C. 4 triệu ha. D. 5 triệu ha

Đáp án: B

Giải thích: (Tại Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 rừng bị phá hủy khoảng 3 triệu ha - Phần Có thể em chưa biết, SGK trang 77)

Bài: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng sau khi trồng trên đây với các nội dung kiến thức cần nắm vững về ý nghĩa, mục đích và biện pháp bảo vệ rừng, khoanh vùng đất rừng để chăm sóc và bảo vệ tốt hơn...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải bài tập Công nghệ 7VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
10 2.076
Sắp xếp theo
    Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm