Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

"Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi" là một nội dung được học trong chương trình Công nghệ 7 học kì 2. Đây là phần kiến thức quan trọng thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra định kì môn Công nghệ lớp 7, vì vậy các em học sinh cần ghi nhớ lý thuyết cũng như các bài tập liên quan để có thể vận dụng vào bài một cách tốt nhất. Chuyên mục Lý thuyết Công nghệ 7 được giới thiệu trên VnDoc sẽ giúp các em học sinh khái quát nội dung chính trong từng bài, bên cạnh đó cung cấp cho các em một số bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức hơn. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt môn Công nghệ hơn. 

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?

1. Hãy đọc hiểu bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn sau:

Lý thuyết, Trắc nghiệm Công nghệ 7

2. Em hãy dựa vào bảng trên, điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hoá thức ăn

Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo. Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. Các vitamin cũng được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi

Sau khi được tiêu hoá và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các dạng sản phẩm chăn nuôi.

Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôiVai trò của thức ăn
Cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng
Đối với cơ thểĐối với sản xuất và tiêu dùng

- Nước

- Axit amin

- Glyxerin, axit béo

- Đường các loại

- Các vitamin

- Khoáng

- Hoạt động cơ thể

- Tăng sức đề kháng

- Thồ hàng, cày kéo

- Cung cấp thịt, sữa, trứng

- Cung cấp lông, da, sừng

- Sinh sản

Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Nước trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?

A. Nước.

B. Axit amin.

C. Đường đơn.

D. Ion khoáng.

Đáp án: A. Nước.

Giải thích: (Nước trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ là: Nước – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 2: Trong các chất dinh dưỡng sau, chất nào được cơ thể hấp thụ trực tiếp không cần qua bước chuyển hóa?

A. Protein.

B. Muối khoáng.

C. Gluxit.

D. Vitamin.

Đáp án: D. Vitamin.

Giải thích: (Chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ trực tiếp không cần qua bước chuyển hóa là: Vitamin – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 3: Protein trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?

A. Nước.

B. Axit amin.

C. Đường đơn.

D. Ion khoáng.

Đáp án: B. Axit amin.

Giải thích: (Protein trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng: axit amin – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 4: Điền vào chỗ trống của câu dưới đây các từ còn thiếu: “Nước và protein được cơ thể hấp thụ trực tiếp qua … vào …”

A. Ruột – máu.

B. Dạ dày – máu.

C. Vách ruột – máu.

D. Vách ruột – gan.

Đáp án: C. Vách ruột – máu.

Giải thích: (Nước và protein được cơ thể hấp thụ trực tiếp qua vách ruột vào máu – SGK trang 102)

Câu 5: Gluxit trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?

A. Nước.

B. Axit amin.

C. Đường đơn.

D. Ion khoáng.

Đáp án: C. Đường đơn.

Giải thích: (Gluxit trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ là: đường đơn – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 6: Có mấy vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án: A. 2.

Giải thích: (Có 2 vai trò của thức ăn đối với vật nuôi:

- Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

- Cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi – SGK trang 102)

Câu 7: Đối với cơ thể vật nuôi, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng để:

A. Vật nuôi hoạt động.

B. Tăng sức đề kháng của vật nuôi.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích: (Đối với cơ thể vật nuôi, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng để:

- Vật nuôi hoạt động.

- Tăng sức đề kháng của vật nuôi – Bảng 6 SGK trang 103)

Câu 8: Đối với sản xuất và tiêu dùng, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho vật nuôi để, trừ:

A. Vật nuôi thồ hàng cày, kéo.

B. Cung cấp thịt, trứng sữa.

C. Cung cấp lông, da, sừng , móng.

D. Vật nuôi tăng sức đề kháng.

Đáp án: D. Vật nuôi tăng sức đề kháng.

Giải thích: (Đối với sản xuất và tiêu dùng, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho vật nuôi để, trừ: Vật nuôi tăng sức đề kháng – Bảng 6 SGK trang 103)

Câu 9: Thế nào là thức ăn giàu Protein?

A. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 14%.

B. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 30%.

C. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 50%.

D. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 20%.

Đáp án: A. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 14%.

Giải thích: (Thức ăn giàu Protein là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 14%, ví dụ như bột cá Hạ Long – 46%)

Câu 10: Thế nào là thức ăn giàu Gluxit?

A. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 14%.

B. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 50%.

C. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 30%.

D. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 20%.

Đáp án: B. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 50%.

Giải thích: (Thức ăn giàu Gluxit là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 50%, ví dụ như Hạt ngô vàng – 69%)

Câu 11: Hãy điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hóa thức ăn:

 • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
 • Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ... Lipit được hấp thụ dưới dạng các ...
 • .. được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các .. được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Gợi ý trả lời

 • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
 • Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.
 • Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

C. Hỏi đáp Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

1. Có mấy vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?

Trả lời: Có 2 vai trò của thức ăn đối với vật nuôi:

 • Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
 • Cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi.

2. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi?

Trả lời: Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối bới vật nuôi:

 • Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt đồng và phát triển
 • Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra các sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng sữa. Thức ăn còn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng

3. Phân loại thức ăn vật nuôi:

 • Nhóm thức ăn giàu năng lượng
 • Nhóm thức ăn giàu protein
 • Nhọm thức ăn giàu chất khoáng
 • Nhóm thức ăn giàu vitamin

Bài: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi trên đây với các nội dung kiến thức về các thành phần dinh dưỡng, sự tiêu hóa của thức ăn đối với vật nuôi....

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải bài tập Công nghệ 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7, Tài liệu học tập lớp 7

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
31 51.465
Sắp xếp theo
  Lý thuyết Công nghệ 7 Xem thêm