Tiêu chuẩn đánh giá danh hiệu học sinh theo Thông tư 27

Tiêu chuẩn đánh giá danh hiệu học sinh mới nhất

Tiêu chuẩn đánh giá danh hiệu học sinh theo Thông tư 27 có nhiều sự thay đổi so với thông tư 22. Mời các bạn cùng tham khảo để biết cách nhận xét về tình hình học tập, phẩm chất đưa ra đánh giá học sinh tiểu học một cách chuẩn nhất.

Đánh giá danh hiệu học sinh theo Thông tư 27

1. Thời điểm đánh giá: Giữa kì 1, cuối kì 1, giữa kì 2, cuối kì 2

2. Danh hiệu:Chỉ xếp vào cuối năm

3. Bảng đánh giá:

Các mức độ đánh giá

Điều kiện

Danh hiệu

Hoàn thành xuất sắc

Các môn học xếp loại Tốt

Điểm thi đạt 9, 10

Năng lực, phẩm chất xếp loại: T

Học sinh xuất sắc

Hoàn thành tốt

Các môn học xếp loại Tốt

Điểm thi đạt 7, 8

Năng lực, phẩm chất xếp loại: T, Đ

Học sinh tiêu biểu

Hoàn thành

Các môn học xếp loại Tốt, Hoàn thành

Điểm thi đạt 5, 6

Năng lực, phẩm chất xếp loại: T, Đ

Khen đột xuất

Chưa hoàn thành

Các môn học xếp loại Tốt, Hoàn thành

Điểm thi đạt < 5

Năng lực, phẩm chất xếp loại: T, Đ

Không có danh

Trên đây là nội dung chi tiết của Tiêu chuẩn đánh giá danh hiệu học sinh theo Thông tư 27. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm