Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 8 English Speaking Countries

Trắc nghiệm tiếng Anh 8 Unit 8 có đáp án phần Ngữ âm (Phonetics) bao gồm 15 câu trắc nghiệm tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại và Tìm từ có trọng âm từ khác với nội dung từ vựng lấy trong Unit 8 tiếng Anh 8: English Speaking Countries giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức từ mới đã học hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 hữu ích dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Tiếng Anh Unit 8 lớp 8: English Speaking Countries

Đề ôn tập ngữ âm Unit 8 tiếng Anh lớp 8 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 8 mới theo từng unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 8 được biên tập bám sát nội dung từ mới tiếng Anh 8 Unit 8 giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập từ vựng trọng tâm hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. accent

B. cattle

C. kangaroo

D. parade

Question 2:

A. haunt

B. hour

C. help

D. hold

Question 3:

A. schedule

B. school

C. scholar

D. loch

Question 4:

A. official

B. cattle

C. icon

D. Scot

Question 5:

A. puzzle

B. unique

C. bus

D. cupcake

Question 6:

A. parade

B. state

C. station

D. koala

Question 7:

A. aborigines

B. kangaroo

C. goggles

D. gong

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. Chinese

B. coffee

C. trainee

D. trustee

Question 9:

A. jubilee

B. absentee

C. devotee

D. referee

Question 10:

A. Nepalese

B. addressee

C. committee

D. kangaroo

Question 11:

A. Maltese

B. Viennese

C. Chinese

D. Burmese

Question 12:

A. accent

B. station

C. unique

D. legend

Question 13:

A. puzzle

B. schedule

C. Scottish

D. parade

Question 14:

A. official

B. absolute

C. koala

D. committee

Question 15:

A. absolutely

B. examinee

C. interviewee

D. Senegalese

Đáp án:

1 - D 2 - B 3 - A 4 - A 5 - B 6 - D 7 - A
8 - B 9 - A 10 - C 11 - A 12 - C 13 - D 14 - B 15 - A

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 8 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm