Bài dự thi Giải Búa liềm vàng

Mẫu bài dự thi Giải Búa liềm vàng dưới đây là mẫu tài liệu tham khảo giúp các bạn hoàn thành Bài dự thi Giải Búa liềm vàng năm 2022 một cách tốt nhất.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng năm 2022

ĐẢNG BỘ HUYỆN ..........

ĐẢNG BỘ XÃ ..........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI DỰ THI

GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Năm sinh: ............

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ..............

Địa chỉ liên hệ: ................

Số điện thoại: .............

Đất nước ta nói chung, huyện Cẩm Khê nói riêng được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

Nhìn lại lịch sử 75 năm thành lập đảng bộ huyện Cẩm Khê 18/7/1947-18/7/2022, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường ¾ thế kỉ gắn với quá trình thành lập và phát triển của đảng bộ huyện Cẩm Khê cùng hành trang lịch sử với những dấu mốc trọng đại mãi đi cùng năm tháng. Chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của các cấp lãnh đạo, của Đảng ta cho nhân dân huyện Cẩm Khê trong suốt chặng đường lịch sử cho tới bây giờ và mãi mãi về sau.

Cẩm Khê là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, nằm dọc theo bờ hữu ngạn sông thao (sông Hồng), trải dài trên 30 km, bề ngang hơn 10 km. Với 24 đơn vị hành chính, bao gồm 01 thị trấn và 23 xã.

Nằm trải dài bên bờ dòng sông Thao, huyện Cẩm Khê là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hiến. Nơi đây từng là trung tâm chống Pháp dưới chiếu Cần Vương, là vùng căn cứ kháng chiến với những địa danh lịch sử nổi tiếng, gắn liền với các chiến công vang dội, còn mãi lưu danh trong sử sách. Đặc biệt, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân Cẩm Khê đã một lòng theo Đảng, theo cách mạng, Cẩm Khê trở thành căn cứ địa an toàn cho nhiều đồng chí cán bộ Xứ uỷ Bắc Kỳ về hoạt động, xây dựng cơ sở, tạo tiền đề cho việc thành lập Chi bộ Cát Trù - Thạch Đê (bí danh là chi bộ Đọi Đèn), đây cũng là một trong bốn hạt giống đỏ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh. Sự kiện này đã đánh dấu mốc ra đời của một tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên của huyện, là cơ sở thành lập Đảng bộ huyện sau này. Ngày 18/7/1947, Tỉnh ủy Phú Thọ đã có Nghị quyết thành lập Ban cán sự Đảng huyện Cẩm Khê, tiền thân của Đảng bộ huyện Cẩm Khê ngày nay để lãnh đạo toàn diện phong trào cách mạng của huyện.

Chiến khu Vạn Thắng

Chiến khu Vạn Thắng

Nhìn lại lịch sử 75 năm - từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân dân Cẩm Khê đã phát huy được truyền thống yêu nước, sẵn sàng chiến đấu cùng nhân dân cả nước và chiến thắng oanh liệt trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thanh niên Phú Thọ tham gia đánh Mỹ

Thanh niên Phú Thọ tham gia đánh Mỹ

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, đầu tháng 01/1947, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất tại Chùa Trò, xã Cát Trù (xã Hùng Việt ngày nay), huyện Cẩm Khê. Đại hội đã ra nghị quyết về việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngày 18/7/1947 Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban cán sự Đảng huyện Cẩm Khê (tức Huyện ủy lâm thời) gồm các đồng chí: Nguyễn Chanh, Quốc Cường, Đặng Ngọc Ky, trong đó đồng chí Nguyễn Chanh - cán bộ tỉnh phụ trách huyện được chỉ định làm Bí thư. Khi mới thành lập, Đảng bộ huyện có 4 chi bộ với 70 đảng viên trong tổng số 382 đảng viên toàn tỉnh Phú Thọ. Đảng bộ huyện Cẩm Khê ra đời là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về công tác xây dựng Đảng và phong trào cách mạng tại địa phương. Từ đây, Huyện ủy Cẩm Khê trực tiếp lãnh đạo mọi phong trào cách mạng trong toàn huyện.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo trong phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững chính trị, an ninh, quốc phòng. Cẩm Khê từ một huyện thuần nông; kết cấu hạ tầng thiếu thốn, khó khăn; sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, đến nay đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Diện mạo chung của huyện và ở từng xã, thị trấn, từng thôn xóm, từng gia đình đã khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thị trấn Cẩm Khê – Huyện Cẩm Khê ngày nayThị trấn Cẩm Khê – Huyện Cẩm Khê ngày nay

Trước tiên phải kể đến những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế:

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và phát triển tương đối toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên. Năm 2021, giá trị tăng thêm bình quân đầu người (giá thực tế) đạt 34 triệu đồng/người (năm 2011 đạt 10,13 triệu đồng/người); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.322,3 tỷ đồng/năm (năm 2011 đạt 604,593 tỷ đồng/năm); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 221,75 tỷ đồng/năm (năm 2011 đạt 25,34 tỷ đồng/năm). Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 34%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 26,6%; Thương mại - dịch vụ đạt 39,4% (tỷ lệ tương ứng năm 2011 là 44,9%, 15,1%, 40%). Huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa, đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi đạt năng suất, chất lượng cao. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng; tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn năm 2021 đạt 75,4% (năm 2011 toàn huyện có 242,6 km đường giao thông được kiên cố hóa). Toàn huyện hiện có 11 xã và 147 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 8 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Trên địa bàn huyện có 01 Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao (nay là thị trấn Cẩm Khê) và 01 khu Công nghiệp Cẩm Khê, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động; có nhiều điểm dịch vụ, thương mại phát triển, như: Siêu thị Aloha Cẩm Khê, Thế giới di động, Điện máy xanh, Mediamart. Nhiều dự án lớn đã được phê duyệt đầu tư, thực hiện trên địa bàn huyện: Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL.70B, QL.32C, tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái, khu tổ hợp văn hóa thể thao thị trấn Cẩm Khê, các khu nhà ở đô thị...

Tiểu thủ công nghiệp, phải kể đến nghề làm nón thị trấn Cẩm Khê với những sản phẩm nón trắng bền, đẹp, rẻ. Ngoài ra, Cẩm Khê còn nổi tiếng bởi các nghề như: ươm tơ, thêu ren, mây, giang đan, nghề trồng nấm, làm mộc nhĩ,... góp phần làm tăng thu nhập và thu hút lực lượng lao động nhàn rỗi trong huyện. Ở Cẩm Khê hiện nay đang phát triển nghề làm gạch, trong huyện hiện nay có nhiều nhà máy gạch tuynel sản phẩm chất lượng cao, làng nghề trứng tằm tại xã Đồng Lương….

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu sản phẩm duy trì tăng trưởng, tạo việc làm ổn định qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện; Tiếp tục thu hút được các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào địa bàn: Năm 2021,tại khu Công nghiệp Cẩm Khê có 05 nhà đầu tư mới trong đó có 03 nhà đầu tư nước ngoài, 02 nhà đầu tư trong nước; Làng nghề truyền thống được duy trì ổn định, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Cụm công nghiệp thị trấn Cẩm Khê: với diện tích 100ha nằm phía đông của thị trấn Cẩm Khê, gần quốc lộ 32C, đã được đầu tư hệ thống điện, nước, cây xăng.. Hiện tai đã có doanh nghiệp đầu tư kinh doanh: CTY TNHH YI DA Việt Nam, Quyết Thắng,...

Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân; Kết cấu hạ tầng khá đồng bộ nhiều dự án quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương tiêu biểu như: nút giao IC10, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai...hệ thống giao thông đối ngoại trọng điểm trên địa bàn được đầu tư xây dựng, tạo sự kết nối , liên thông giữ các xã trong huyện và các đại phương lân cận như quốc lộ 32C, quốc lộ 70B...

Với tuyến đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đường cao tốc dài nhất Việt Nam) và Quốc lộ 32C chạy dọc theo suốt chiều dài của huyện, Quốc lộ 70B chạy qua địa bàn huyện. Ngoài ra các tuyến Đường tỉnh, huyện lộ trong huyện đã được thảm nhựa kết nối dễ dàng với các địa phương trong vùng. Đường liên thôn, liên xã đang ngày càng được bê tông hóa.

Hệ thống đường giao thông huyện Cẩm Khê xây dựng mới

Hệ thống đường giao thông huyện Cẩm Khê xây dựng mới

Bên cạnh đó lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc, được đầu tư cả về vật chất, nguồn nhân lực. Chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học từng bước được nâng lên, kết quả thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt cao. Tỷ lệ: học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT hàng năm đạt 70% trở lên. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2020 - 2021 đạt 99,8% trở lên. Đặc biệt năm học 2021-2022, nền giáo dục huyện Cẩm Khê đã và đang phát triển mạnh hơn trên một diện mạo mới với thành tích cao. Trường THPT Cẩm Khê có 424/424 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 100%. Toàn trường có 10 điểm 10 ở các môn thi (Trong đó môn Lịch sử có 05 điểm 10, môn GDCD có 05 điểm 10). Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trrong toàn huyện được đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng ngôi trường khang trang sạch đẹp, môi trường học tập xanh – sạch – đẹp. Trong các năm học, Đảng và nhà trường quan tâm động viên đến cán bộ giáo viên, công nhân viên và các em học sinh.

Hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền thanh, thể dục, thể thao có nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Các xã, thị trấn bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo khoa học, văn minh, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Các tuyến đường trục chính của thị trấn được nâng cấp cải tạo, đường, phố được đặt tên đã tạo ra điểm nhấn cảnh quan đô thị; các xã, thị trấn có hệ thống chiếu sáng và camera an ninh đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc. Huyện tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng có quốc phòng - an minh. Thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang; bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; luyện tập, diễn tập; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Phát hiện và xử lý kịp thời các địa bàn phức tạp về an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa, hằng năm để đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước với người có công, huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh triển khai xuống các xã, thị trấn, đến từng đối tượng được thụ hưởng. Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ có công với đất nước cũng được huyện đẩy mạnh.

Tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Sơn

Tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Sơn

Đồng thời thường xuyên rà soát, chi trả chế độ cho người có công và tiến hành xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể, huyện đã kịp thời chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 900 lượt đối tượng người có công; hơn 600 thương binh; 312 bệnh binh; 179 đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học theo đúng quy định. Việc cấp mới, cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng người có công được thực hiện đúng quy trình, thời gian quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp mới, cấp đổi hơn 30.000 thẻ BHYT. Trong dịp tết Nguyên đán đầu năm 2022, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 10.000 lượt đối tượng Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng với số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân. Từ nguồn Quỹ này, nhiều gia đình chính sách, người có công đã được tặng quà vào các dịp lễ, Tết, được hỗ trợ làm nhà ở... để có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ... thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được chú trọng. Thực hiện công tác đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý phù hợp trình độ, năng lực tạo nên bước đột phá mới trong công tác cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng cao. Thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai đồng bộ. Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo có nhiều đổi mới, kịp thời chỉ đạo giải quyết vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương; các phong trào, các chương trình hoạt động được triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển với 29 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Cẩm Khê đã tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu cùng với quân và dân cả nước lập nên nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới. Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Khê đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chặng đường lịch sử cách mạng hào hùng chói lọi, sự cống hiến và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân Cẩm Khê trong suốt 75 năm qua là những bài học kinh nghiệm quý báu về sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự rèn luyện, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, để thế hệ trẻ ngày nay trân trọng, giữ gìn và kế thừa những thành quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy những lợi thế đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đưa Cẩm Khê trở thành vùng kinh tế phát triển năng động của tỉnh, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Với tinh thần dũng cảm, sáng tạo, sự lãnh đạo linh hoạt của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Khê sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới làm rạng rỡ truyền thống anh hùng; phấn đấu xây dựng huyện Cẩm Khê ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGƯỜI DỰ THI

...........................

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng năm 2021

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống truyền thanh và trang tin, bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát và phương châm thi đua “An toàn - Phát triển - Hiệu quả, Toàn diện – Toàn bộ - Toàn thể và Năm tiết kiệm” được Tập đoàn giao và đề ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị, hệ thống truyền thanh nội bộ và qua các bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh. Kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên, cộng tác viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết...

Cùng với đó, các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. Do vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD-ĐSXH qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, doanh thu bình quân hàng năm của Công ty đều đạt trên 12.000 tỷ đồng; Không có đơn vị bội chi và nộp đầy, đủ ngân sách Nhà nước.

Thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt kế hoạch Tập đoàn giao, đến năm 2020 đạt 9.328.000 đồng/người/tháng, tăng hơn 2,8 triệu đồng/người/tháng so với năm 2016. Công tác sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá được triển khai, áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả, giá trị làm lợi 1,5 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng/năm.

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động của Công ty, qua đó góp phần không cho trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Nổi bật để hướng tới chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đảng uỷ Công ty đã lựa chọn 05 công trình tiêu biểu để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các công trình đều vượt tiến độ thi công, đảm bảo tốt về chất lượng, có ý nghĩa chính trị xã hội rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nói chung, của Công ty nói riêng và bảo vệ tốt môi trường. Đặc biệt Dự án Công trình Nhà máy Sàng - Tuyển than Khe Chàm do TKV làm chủ đầu tư đã được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng ký gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động đó là việc lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã xác định và chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tiến cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá thiết bị công nghệ từng khâu trong dây chuyền; đồng thời sắp xếp tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lực lượng lao động và tin học hoá trong nghiệp vụ quản lý, quản trị chi phí là khâu đột phá trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức điều hành, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sẵn sàng bứt phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công ty đã chú trọng thực hiện cơ giới hóa - tự động hóa - tin học hóa trong sản xuất kinh doanh, quản lý và quản trị chi phí: Hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống điều khiển tập trung tại phân xưởng Lọc sấy than, phân xưởng Kho Bến 2 và phân xưởng Tuyển than 3 mang lại hiệu quả cao, từ đó giúp cho công tác quản lí khoa học hơn, tiết giảm chi phí và nhân lực, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, thiết bị hoạt động ổn định, an toàn. Mặt khác, đã từng bước chuẩn hóa, đồng bộ các ứng dụng, phần mềm cơ bản để quản lý SXKD của Công ty đồng bộ với TKV, như: Hệ thống quản lý văn bản; hệ thống quản lý kho, thiết bị vật tư; quản lý nhân sự, kế toán; các phần mềm ứng dụng giám sát lưu chuyển than; lập phần mềm quản lý cơ điện, vận tải, đầu tư xây dựng; sử dụng vật tư; lập dự toán nhân công sửa chữa thiết bị...

Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, xứng đáng là “con chim đầu đàn” của ngành Than đất Mỏ anh hùng./.

Lưu ý: Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01 -11-2021 đến 31-10-2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2022 (theo dấu bưu điện).

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
2 6.278
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Chuột Chít
  Chuột Chít

  Hay ạ

  Thích Phản hồi 30/08/22
  • Bánh Quy
   Bánh Quy

   Hữu ích

   Thích Phản hồi 30/08/22
   • Friv ッ
    Friv ッ

    Xin cảm ơn ạ

    Thích Phản hồi 30/08/22

    Bài thu hoạch

    Xem thêm