Đáp án cuộc thi trực tuyến gửi niềm tin trao kỳ vọng Tuần 3

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, bắt đầu từ ngày 13/11/2023.  Cuộc thi với thông điệp “Cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi niềm tin, trao kỳ vọng đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13/11/2023 và kết thúc ngày 10/12/2023 trên nền tảng trực tuyến congdoanvietnam.org và mạng xã hội; với 2 giai đoạn.

Dưới đây, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc đáp án chính xác cuộc thi "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng" các tuần.

>> Tham khảo thêm: Bộ câu hỏi cuộc thi trực tuyến gửi niềm tin trao kỳ vọng Tuần 3

Đáp án cuộc thi trực tuyến gửi niềm tin trao kỳ vọng - Tuần 3

Tuần 3 cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng diễn ra từ 7h00 ngày 27/11/2023 đến 23h00 ngày 03/12/2023.

Đáp án cuộc thi gửi niềm tin trao kỳ vọng tuần 3:

Câu 1. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B. Giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A. 1.100 đại biểu tham dự, số lượng nhiều nhất qua 12 kỳ Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 1.000 đại biểu tham dự

C. 980 đại biểu tham dự

Câu 3. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

A. Tháng 5 năm 1969.

B. Tháng 6 năm 1969.

C. Tháng 7 năm 1969. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 4. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

A. Gần 4 nghìn tỷ đồng

B. Gần 5 nghìn tỷ đồng

C. Gần 6 nghìn tỷ đồng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 5. Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023, đội bóng của đơn vị nào sau đây dành giải vô địch?

A. Công đoàn Hải Phòng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Công đoàn Dầu khí

C. Công đoàn Bình Dương

Câu 6. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) được tổ chức theo hình thức nào?

A. Đại hội toàn thể.

B. Đại hội đại biểu. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Toàn thể với công đoàn cơ sở và đại biểu với công đoàn cấp trên cơ sở.

Câu 7. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Ít nhất 65%. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Ít nhất 75%.

C. Ít nhất 70%.

D. Ít nhất 60%.

Câu 8. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A.“Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B. “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 9. Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

A. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028;

B.Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII;

C. Đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

D. Cả 3 thành tố trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 10. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A. Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B. Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C. Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D. Cả 3 phương án trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1935

C. Năm 1950 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 12. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

A. 3

B. 4 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 5

Câu 13. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

A. Lần thứ nhất

B. Lần thứ haiĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Lần thứ ba

D. Lần thứ tư

Câu 14. Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đổi, bổ sung?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019

B. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 15. “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm gì, thời gian nào?

A.Tác phẩm “Yêu sách của nhân dân An Nam”, 1919.

B. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, 1925.

C.Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, 1927 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 16. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 17. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 - 03/12/2023Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Từ 30/12 – 03/12/2023

C. Từ 29/12-03/12/2023

Câu 18. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

C. “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết – Sáng tạo”.

D. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng - Phát triển”.

Câu 19. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2004.

B. Năm 2005.

C. Năm 2006. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 - 2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”?

A. Có 12 nghìn đoàn viên công đoàn

B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoàn Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Có 15 nghìn đoàn viên công đoàn

Câu hỏi tự luận

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ?

Xem đáp án tham khảo tại:

Sáng tác 01 thông điệp có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đáp án cuộc thi trực tuyến gửi niềm tin trao kỳ vọng - Tuần 2

Tuần 2 cuộc thi Gửi niềm tin, trao kỳ vọng diễn ra từ 7h00 ngày 20/11/2023 đến 23h00 ngày 26/11/2023.

Câu 1. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

A. 85%

B. 90%

C. 92% Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 3. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn?

A. 85% trở lên. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 75% trở lên.

C. 80% trở lên.

D. 90% trở lên.

Câu 4. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2004.

B. Năm 2005.

C. Năm 2006. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 5. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 6. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A. 1.100 đại biểu tham dự, số lượng nhiều nhất qua 12 kỳ Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 1.000 đại biểu tham dự

C. 980 đại biểu tham dự

Câu 7. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

A. 2010

B. 2011

C. 2012 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. 2013

Câu 8. Chương trình Tết Sum vầy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. Năm 2011

B. Năm 2012

C. Năm 2013

D. Năm 2014  Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 9. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Ngày 28/7/2019

B. Ngày 01/5/2020

C. Ngày 12/6/2021 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Ngày 20/10/2022

Câu 10. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn?

A. 85% trở lên. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 75% trở lên.

C. 80% trở lên.

D. 90% trở lên.

Câu 11. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Cán bộ công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 12. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 28/6/1929

B. 27/8/1929

C. 28/8/1929

D. 28/7/1929 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 13. Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đổi, bổ sung?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019

B. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 14. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A. Hơn 76%.

B. Gần 70%. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 75%.

Câu 15. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A. Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B. Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C. Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D. Cả 3 phương án trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII năm 2018 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Bùi Văn CườngĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Trần Thanh Hải

C. Nguyễn Đình Khang

Câu 17. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

A. Tôn Đức Thắng

B. Hoàng Quốc Việt

C. Nguyễn Đức Cảnh Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18. Kết quả nào của nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định quyền lợi hợp pháp của người lao động có độ bao phủ rộng hơn?

A. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên

B. Ký mới 15.832 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh.

Câu 19. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống công đoàn hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra?

A. 10/14 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 12/14

C. 13/14

D. 14/14

Câu 20. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

A. 700 nghìn đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước) Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 600.000 đoàn viên ưu tú

C. 500 đoàn viên ưu tú

Câu hỏi tự luận:

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ?

Đáp án cuộc thi trực tuyến gửi niềm tin trao kỳ vọng - Tuần 1

Câu 1. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

B. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Bộ Nội vụ

Câu 2. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A. Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.  Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 3. Nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?

A. Luật Công đoàn Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Bộ Luật Lao động

C. Luật thực hiện dân chủ cơ sở

Câu 4. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 10 kỳ Đại hội.

B. 11 kỳ Đại hội.

C. 12 kỳ Đại hội. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 5. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

A. Năm 1929

B. Năm 1935

C. Năm 1950 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 6. Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

A. 4

5

C. 6

D. 7 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 7. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

A. Đại hội V

B. Đại hội VI Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Đại hội VII

D. Đại hội VIII

Câu 8. Hoạt động nào sau đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân; Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động năm 2019

C. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề; lắng nghe ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Câu 9. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

A. Tôn Đức Thắng

B. Hoàng Quốc Việt Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nguyễn Đức Cảnh

Câu 10. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34%. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 22,7%.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Thuận Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Nguyễn Văn Tư

C. Cù Thị Hậu

Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Cù Thị Hậu

B. Dương Xuân An

C. Nguyễn Văn Tư  Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 13. Chương trình giải trí trên truyền hình nào phát sóng trên kênh VTV3 dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong năm 2022-2023?

A. Chuyển động 24h

B. Cuối tuần tuyệt vời

C. Giờ thứ 9+ Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 14. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Cù Thị Hậu

B. Phạm Thế Duyệt

C. Nguyễn Văn Tư Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 15. Đâu là khâu đột phá mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra?

A. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động;

B. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;

C. Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 16. Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Đại dịch Covid – 19

B. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

C. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

D. Tất cả các phương án trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 17. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

A. Điều 5

B. Điều 6

C. Điều 10 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra ở đâu?

A. Thành phố Hà Nội.

B. Tỉnh Thái Nguyên Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Tỉnh Tuyên Quang

Câu 19. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

A. Lần đầu tiên Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Lần thứ hai

C. Lần thứ ba

Câu 20. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

A. 3

B. 4 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 5

Câu tự luận 1 (0/2500 ký tự)

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ?

Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng" về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tham gia cuộc thi, người dự thi sẽ tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời, tham gia sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video...) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018 - 2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.

Cuộc thi được tổ chức trong 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 với tên gọi “GỬI NIỀM TIN” được tổ chức thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ https://congdoanvietnam.org).
    Thời gian diễn ra trong 3 tuần (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 04/12/2023) tương ứng với 3 đợt thi, mỗi đợt người dự thi được tham gia 02 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận.
  • Giai đoạn 2 với tên gọi “TRAO KỲ VỌNG”, tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video.. liên quan đến công đoàn) lên các trang mạng xã hội (facebook) cá nhân và của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #ĐH13CĐVN#niemtin&kyvong.

Thời gian diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ 26/11/2023 - 10/12/2023. Đối với giai đoạn 2, LĐLĐ tỉnh yêu cầu mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chọn 1 đến 2 tác phẩm đạt chất lượng cao gửi về LĐLĐ tỉnh để xét chọn gửi Tổng LĐLĐ VN chấm điểm, khen thưởng.

Đánh giá bài viết
21 46.320
Sắp xếp theo

    Bài thu hoạch

    Xem thêm