Bộ câu hỏi cuộc thi trực tuyến gửi niềm tin trao kỳ vọng Tuần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội bao gồm những câu trắc nghiệm về cuộc thi niềm tin kỳ vọng 2023 kèm theo đáp án. Mời bạn đọc tham khảo:

I. Bộ câu hỏi cuộc thi gửi niềm tin trao kỳ vọng tuần 3

Bộ câu hỏi cuộc thi Niềm tin kỳ vọng tuần 3 có đáp án giúp bạn đọc nắm được những câu hỏi xuất hiện trong vòng thi Tuần 3 cuộc thi.

Câu 1. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 - 03/12/2023 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Từ 30/12 — 03/12/2023

C. Từ 29/12-03/12/2023

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại đâu?

A. Tại Thành phố Hồ Chí Minh

B. Tại Thành phố Đà Nẵng

C. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Tại Thành phố Hải Phòng

Câu 3. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự?

A. Có 989 đại biểu chính thức

B. Có 1.000 đại biểu chính thức

C. Có 1.100 đại biểu chính thức Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 4. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 5. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

C. “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết – Sáng tạo”.

D. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng - Phát triển”.

Câu 6. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

C. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 7. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Bầu Ban Chấp hành bằng biểu quyết giơ tay

C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 8. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2023-2028 hệ thống công đoàn thực hiện bao nhiêu nhóm chỉ tiêu?

A. 01 nhóm chỉ tiêu

B. 02 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ) Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 03 nhóm chỉ tiêu

Câu 9. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34% Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 22,7%.

Câu 10. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

A. Hơn 4,4 triệu đoàn viên.

B. Gần 4 triệu đoàn viên.

C. Hơn 3 triệu đoàn viên. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 11. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A. Hơn 76%.

B. Gần 70%.

C. 75%. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 12. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B. Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 13. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 - 2023, có bao nhiều đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”?

A. Có 12 nghìn đoàn viên công đoàn

B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoàn Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Có 15 nghìn đoàn viên công đoàn

Câu 14. Tại Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, đến hết năm 2021, có bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15 nghìn đồng trở lên?

A. Có hơn 35 nghìn doanh nghiệp Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Có 34 nghìn doanh nghiệp

C. Có 30 nghìn doanh nghiệp

Câu 15. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

A. Ít nhất 83%. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 75% trở lên.

C. 80% trở lên.

D. 90% trở lên.

Câu 16. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu?

A. Có 70% trở lên

B. Có 80% trở lên

C. Có 90%

D. Phấn đấu 90% trở lên Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 17. Nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính?

A. Ít nhất 5%

B. Ít nhất 10 % Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Ít nhất 15 %

Câu 18. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở..

A. Ít nhất 70%

B. Ít nhất 80% Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Ít nhất 85

Câu 19. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

A. Ít nhất 10 đoàn viên ưu tú

B. Ít nhất 05 đoàn viên ưu tú

C. Ít nhất 03 đoàn viên ưu tú

D. Ít nhất 01 đoàn viên ưu tú Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu khâu đột phá?

A. 02 khâu đột phá

B. 03 khâu đột phá

C. 04 khâu đột phá

Câu 21. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành bao nhiêu chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023 – 2028?

A. 03 chương trình, nghị quyết chuyên đề

B. 04 chương trình, nghị quyết chuyên đề

C. 05 chương trình, nghị quyết chuyên đề Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. 06 chương trình, nghị quyết chuyên đề

Câu 22. Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023, đội bóng của đơn vị nào sau đây dành giải vô địch?

A. Công đoàn Hải Phòng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Công đoàn Dầu khí

C. Công đoàn Bình Dương

Câu 23. Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

A. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028;

B. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII;

C. Đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

D. Cả 3 thành tố trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 24. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, chúc Tết, động viên, tặng quà nhân dịp “Tết Sum vầy”?

A. Có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Có 28 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

C. Có 20 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Câu 25. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho bao nhiêu lượt người lao động?

A. 10 nghìn lượt

B. 15 nghìn lượt

C. 35 nghìn lượt

D. Hơn 40 nghìn lượt người lao động. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 26. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

A. Gần 4 nghìn tỷ đồng

B. Gần 5 nghìn tỷ đồng

C. Gần 6 nghìn tỷ đồng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 27. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm (%)?

A. 50,16% (tăng 3,76%),

B. 55%

C. 60%

II. Bộ câu hỏi cuộc thi gửi niềm tin trao kỳ vọng tuần 2

Câu 1. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A. Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B. Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C. Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D. Cả 3 phương án trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 2. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

A. 85%

B. 90%

C. 92% Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 3. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A. “Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B. “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 4. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Cán bộ công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 5 . Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A. Cán bộ công đoàn Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Đoàn viên công đoàn

C. Người sử dụng lao động

Câu 6. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

A. Năm 2019

B. Năm 2020 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Năm 2021

Câu 7. Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2020

B. Năm 2021 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Năm 2022.

D. Năm 2023

Câu 8. Chương trình Tết Sum vầy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

A. Năm 2011

B. Năm 2012

C. Năm 2013

D. Năm 2014 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 9. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm nào?

A. Năm 2004.

B. Năm 2005.

C. Năm 2006. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 10. Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được ban hành năm nào?

A. Năm 2014.

B. Năm 2015.

C. Năm 2016. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 11. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Năm 2005

B. Năm 2006

C. Năm 2007

D. Năm 2008 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 12. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành vào thời gian nào?

A. Ngày 28/7/2019

B. Ngày 01/5/2020

C. Ngày 12/6/2021 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Ngày 20/10/2022

Câu 13. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

a. 2010

b. 2011

c. 2012 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

d. 2013

Câu 14. Văn bản pháp luật nào sau đây đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì soạn thảo?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019

B. Luật Công đoàn năm 2012 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 15. Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đổi, bổ sung?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019

B. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Luật Việc làm năm 2013

Câu 16. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A. 1.100 đại biểu tham dự, số lượng nhiều nhất qua 12 kỳ Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 1.000 đại biểu tham dự

C. 980 đại biểu tham dự

Câu 17. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự

báo.

B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 18. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

C. “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết – Sáng tạo”.

D. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng - Phát triển”.

Câu 19. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Bầu Ban Chấp hành bằng biểu quyết giơ tay

C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 21. Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A. Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Cả nước có 14 triệu đoàn viên công đoàn.

C. Cả nước có 13 triệu đoàn viên công đoàn.

D. Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn.

Câu 22. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn

A. 85% trở lên. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 75% trở lên.

C. 80% trở lên.

D. 90% trở lên.

Câu 23. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Ít nhất 65%.

B. Ít nhất 75%.

C. Ít nhất 70%.

D. Ít nhất 60%.

Câu 24. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá nào sau đây?

A. Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

B. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

C. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

D. Cả 3 khâu đột phá trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

III. Bộ câu hỏi cuộc thi gửi niềm tin trao kỳ vọng tuần 1

I. CÂU TRẮC NGHIỆM

Câu 1. “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm gì, thời gian nào?

Tác phẩm “Yêu sách của nhân dân An Nam”, 1919.

Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, 1925.

Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, 1927 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 2. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

Lần thứ nhất

Lần thứ hai Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lần thứ ba

Lần thứ tư

Câu 3. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

Tháng 5 năm 1969.

Tháng 6 năm 1969.

Tháng 7 năm 1969. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 4. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

28/6/1929

27/8/1929

28/8/1929

28/7/1929 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 5. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

Tôn Đức Thắng

Hoàng Quốc Việt

Nguyễn Đức CảnhĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 6. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

10 kỳ Đại hội.

11 kỳ Đại hội.

12 kỳ Đại hội. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 7. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

Điều 5

Điều 6

Điều 10Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 8. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

3

4 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5

Câu 9. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua

Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ

Câu 10. Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc) được tổ chức theo hình thức nào?

Đại hội toàn thể.

Đại hội đại biểu. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Toàn thể với công đoàn cơ sở và đại biểu với công đoàn cấp trên cơ sở.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra vào năm nào?

Năm 1929

Năm 1935

Năm 1950 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 12. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I diễn ra ở đâu?

Thành phố Hà Nội.

Tỉnh Thái Nguyên Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tỉnh Tuyên Quang

Câu 13. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam

Tôn Đức Thắng

Hoàng Quốc Việt Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Cảnh

Câu 14. Đại hội Công đoàn lần thứ II, năm 1961 bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

Hoàng Quốc ViệtĐáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tôn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thuận

Câu 15. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III năm 1974, bầu ai làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam?

Lê Duẩn

Tôn Đức Thắng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hoàng Quốc Việt

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV năm 1978, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

Nguyễn Văn Linh Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trần Danh Tuyên

Nguyễn Đức Thuận

Câu 17. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V năm 1983, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

Nguyễn Đức Thuận Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Tư

Cù Thị Hậu

Câu 18. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI năm 1988 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Cù Thị Hậu

Dương Xuân An

Nguyễn Văn Tư Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 19. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Cù Thị Hậu

Phạm Thế Duyệt

Nguyễn Văn Tư Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 20. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII năm 1998, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Nguyễn Văn Tư

Cù Thị Hậu Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phạm Thế Duyệt

Câu 21. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX năm 2003, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Nguyễn Văn Tư

Đặng Ngọc Tùng

Cù Thị Hậu Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 22. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X năm 2008, ai được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Cù Thị Hậu

Nguyễn An Lương

Đặng Ngọc Tùng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 23. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Cù Thị Hậu

Trần Thanh Hải

Đặng Ngọc Tùng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 24. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII năm 2018 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Bùi Văn Cường Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trần Thanh Hải

Nguyễn Đình Khang

Câu 25. Từ khi ra đời đến nay tổ chức Công đoàn Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

4

5

6

7 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 26. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

Đại hội I

Đại hội II Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại hội III

Đại hội IV

Câu 27. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

Đại hội III

Đại hội IV

Đại hội V

Đại hội VI Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 28. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

Đại hội V

Đại hội VI

Đại hội VII Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đại hội VIII

Câu 29. Đâu là khâu đột phá mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra?

Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động;

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;

Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tất cả các phương án trên đều đúng.Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 30. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra bao nhiêu chỉ tiêu phấn đấu?

A. 10

B. 12

C. 13

D. 14Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 31. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống công đoàn hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra?

A. 10/14Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 12/14

C. 13/14

D. 14/14

Câu 32. Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Đại dịch Covid – 19

B. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

C. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

D. Tất cả các phương án trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 33. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được đánh giá với bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 10 nhiệm vụ. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 09 nhiệm vụ.

C. 08 nhiệm vụ.

Câu 34. Hoạt động nào sau đây là điểm nhấn trong nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân; Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động năm 2019

C. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề; lắng nghe ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Câu 35. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A. Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 36. Kết quả nào của nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định quyền lợi hợp pháp của người lao động có độ bao phủ rộng hơn?

A. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên

B. Ký mới hơn 14.006 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp (tăng 6,03% so với đầu nhiệm kỳ) với hơn 6,19 triệu người lao động được hưởng lợi ích. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh.

Câu 37. Số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B. Giảm 56,6% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

D. Giảm 56,6% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018 Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 38. Đâu là những mô hình hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19?

A. Tổ An toàn Covid-19

B. Siêu thị 0 đồng

C. Đi chợ giúp công nhân

D. Cả ba phương án trên đều đúng Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 39. Chương trình giải trí trên truyền hình nào phát sóng trên kênh VTV3 dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong năm 2022-2023?

A. Chuyển động 24h

B. Cuối tuần tuyệt vời

C. Giờ thứ 9+ Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Câu 40. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

A. Lần đầu tiên Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Lần thứ hai

C. Lần thứ ba

Câu 41. Nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực tham ga xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?

A. Luật Công đoàn

B. Bộ Luật Lao động

C. Luật thực hiện dân chủ cơ sở Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

D. Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 42. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 23,3%. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. 22,7%.

Câu 43. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

A. Hơn 4 triệu đoàn viên. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. Gần 4 triệu đoàn viên.

C. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 44. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

A. 700.506 đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước) Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

B. 600.000 đoàn viên ưu tú

C. 500 đoàn viên ưu tú

Câu 45. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. 400.000 đoàn viên công đoàn

B. 399.723 đoàn viên (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước) Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C. Dưới 200.000 đoàn viên

Câu 46. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A. Hơn 76%.

B. Gần 70%.

C. 75%. Đáp án bảng A Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trên đây là Bộ câu hỏi cuộc thi Niềm tin Kỳ vọng năm 2023. VnDoc.com hy vọng rằng bộ tài liệu cuộc thi trực tuyến niềm tin kỳ vọng giúp bạn đọc hoàn thành cuộc thi nhanh chóng.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
15 9.064
Sắp xếp theo

    Bài thu hoạch

    Xem thêm