Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 2

1 553
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 2
Bài 1.
Cho hình vuông ABCD, N trung điểm của cạnh CD. Biết cạnh hình
vuông ABCD dài 4cm. Tính chu vi diện tích hình chữ nhật MDNO, biết
cạnh MD = 3cm.
Bài 2. Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình vẽ bên để được 2 hình tam giác 4
hình tứ giác. Trình bày cách vẽ.
Bài 3.
Hình chữ thập bên được ghép bời 5 hình vuông bằng nhau cạnh bằng 2cm.
a.
Tính diện tích hình chữ thập đó.
b. th cắt hình chữ thập đã cho thành 5 mảnh để ghép lại thành một
hình vuông được không? Nếu được hấy vẽ hình tả cách cắt.
Bài 4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Một hình ch nhật diện tích 180 cm
2
. Nếu tăng chiều dài
2cm thì phần hình ch nhật mới tăng thêm có chu vi 28cm. Tính chu vi hình
chữ nhật ban đầu.
Bài 5.
Một mảnh vườn hình ch nhật chu vi 320m, chiều rộng bằng 1/3 chiều
dài. Người ta cắt 1/4 diện tích mảnh vườn đế m đường đi trồng cây. Tính
diện ch còn lại của mảnh ờn.
Bài 6.
Hiện nay tuổi m gấp 4 lần tuổi con. Bốn năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con.
Tính tuổi mẹ, tuổi con hiện nay.
Bài 17. Một người bán trứng, lần th nhất bán được 1/5 số trứng. Lần
thứ hai người đó bán 1/3 số trứng còn lại sau lần n thứ nhất thì còn lại 8 quả.
Hỏi người đó đem bao nhiêu trứng đi bán số trứng bán mỗi lần bao nhiêu
quả?
Bài 8.
Một hình chữ nhật có chiu i 36m. Biết 3 lần chiều rộng bằng 4 lần chiều dài.
Tính chu vi diện ch của hình chữ nhật đó.
Bài 9.
Một giá sách 2 ngăn, số sách ngăn ới gấp 3 lần số sách ngăn trên. Nếu
chuyền 2 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn ới thì số ch ngăn dưới sẽ
gấp 4 lần số sách ngăn trên. Tính số sách mỗi ngăn.
Bài 10.
Một giá sách 2 ngăn, số sách ngăn ới gấp 5 lần số sách ngăn trên. Nếu
chuyền 3 quyển sách từ ngăn ới n ngăn trên thì số ch ngăn dưới chỉ gấp
4 lần số ch ngăn trên. Tính số sách mỗi ngăn.
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
N trung điểm cạnh CD, nên ND = 1/2 CD = 2 cm.
Chu vi hình chữ nhật MDNO :
(3 + 2) x 2 = 10 (cm)
Diện tích hình chữ nhật MDNO là:
3 x 2 = 6 (cm
2
)
Đáp số: 10 cm và 6 cm
2
.
Bài 2.
Từ đỉnh A ta hạ một đường thẳng vuông góc với cạnh đáy DC của nh thang,
đường thẳng này cắt cạnh đáy tại điểm M, ta được đoạn thẳng AM đoạn
thẳng đầu tiên cần vẽ.
Từ đỉnh B ta hạ tiếp một đường thẳng vuông góc với cạnh, đáy DC của hình
thang, đường thẳng này cắt cạnh đáy tại điểm N, ta được đoạn thẳng BN
đoạn thẳng th hai cần vẽ.
Bây giờ ta đã có 2 hình tam giác: ADM, BNC và 4 hình t giác là: ABNM,
ABCD, ABND, AMCB như u cầu của đề bài.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 3 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 553
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm