Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 gồm 2 đề thi có file nghe đi kèm (file chưa cắt và đã cắt tương ứng với nội dung của đề thi) giúp các bạn học sinh ôn tập cuối năm hữu ích, hệ thống kiến thức đã học trên lớp tốt nhất.

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

REVIEW FOR FINAL TEST TERM II

Name:……………………….Class: 6 ( 001)

PART 1 LISTENING

1. Listen and draw lines. There is one example

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

2. Listen and write a name or a number. There is two examples

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

0. Which school does the boy go to?

Hall Street School

00. How many football shirts does the boy go to?

Twelve (12)

1. How many small shirts does the boy want? …………………………

2. What’s the teacher’s name? Mr……………………...

3. Which class is the boy in? …………………………

4. What is the boy’s name? …………………………

5. Where does the boy live? …………………………

Đánh giá bài viết
17 6.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm