Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 4

Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 9 chương 4

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 4 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau:

A. Sự phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ nhằm mục đích dễ cho việc nghiên cứu hóa học.

B. Cơ thể động thực vật có cấu tạo từ những chất vô cơ.

C. Các hợp chất hữu cơ luôn luôn có thành phần cấu tạo gồm C, H, O.

D. Ngày nay CO, CO2 và các muối cacbonat đã được coi là hợp chất hữu cơ.

2. Trong số các chất: CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C2H2 thì chất nào có hàm lượng cacbon cao nhất?

A. C3H8

B. C2H6

C. CH4

D. C2H4

E. C2H2

3. Một đồng đẳng của benzen có công thức phân tử là C8H10. Số đồng phân của chất này là:

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

4. Biết 1 mol khí axetilen cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng 1320 kJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg axetilen là:

A. 50769,2 kJ

B. 50697,2 kJ

C. 50679,2 kJ

D. 50976,2 kJ

5. Đốt cháy hòa toàn một hợp chất X chỉ chứa hai nguyên tố, người ta thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 6,75 g H2O. Tỉ khối hơi của X với hiđro là 15. X có công thức phân tử là:

A. C4H10

B. C2H4

C. C2H2

D. C2H6

6. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thu được 7,2 g H2O. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng của bình tăng 33,6 g. V có giá trị là:

A. 3,36 lít

B. 6,72 lít

C. 2,24 lít

D. 4,48 lít

7. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon mạch hở qua dung dịch brom dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng bình dung dịch brom tăng lên 2,8g, đồng thời thoát ra 1,12 lít một chất khí. Một trong hai hiđrocacbon có công thức phân tử là:

A. C3H6

B. C2H4

C. C4H10

D. C2H6

8. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử của hiđrocacbon là:

A. C2H4

B. CH4

C. C2H6

D. C2H2

9. Cho một hiđrocacbon có công thức cấu tại CH2=CH-CH3. Nhận xét nào sau đây về hiđrocacbon trên là sai.

Hiđrocacbon trên:

A. Tác dụng với oxi (3)

B. Tham gia phản ứng trùng hợp (2)

C. Không có khả năng tham gia phản ứng (1), (2) và (3)

D. Làm mất màu dung dịch brom (1)

10. Biết rằng 4,48 lít khí etilen làm mất màu 50 ml dung dịch brom. Nếu cho khí axetilen có thể tích như etilen thì có thể làm mất màu bao nhiêu lít dung dịch brom trên (các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)?

A. 0,2 lít

B. 0,1 lít

C. 0,15 lít

D. 0,12 lít

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 Chương 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

E

B

A

D

D

B

B

C

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 chương 4. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
3 2.669
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 9 môn Hóa học

Xem thêm