Đề kiểm tra học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 trường THCS Đình Xuyên, Hà Nội

Đề thi môn Công nghệ lớp 9 học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Công nghệ lớp 9 năm 2014-2015 trường THCS Đình Xuyên, Hà Nội là đề thi cuối học kì 2 môn Công nghệ có đáp án chi tiết 2. Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Công nghệ này gồm 2 đề: đề chẵn, lẻ dành cho các bạn tham khảo, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 môn Công nghệ. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ số 1

Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .

a, Dụng cụ dùng để đo đường kính dây dẫn và chiều sâu lỗ là:

A. Thước dây B. Thước góc

C. Thước cặp D. Thước dài

b, Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện là:

A. Oát kế B. Ampe kế

C. Vôn kế D. Ôm kế

c, Trong lắp đặt mạng điện kiểu nối dùng ống cách điện, khi rẽ nhánh dây dẫn mà không nối phân nhánh ( nối rẽ), người ta thường dùng:

A. Ống nối chữ T B. Ống nối thẳng

C. Ống nối chữ L D. Puli sứ

Câu 2: Em hãy sắp xếp thứ tự của các công đoạn sau thành quy trình lắp đặt mạch điện chiếu sáng.

1. Kiểm tra và vận hành thử 2. Lắp TBĐ vào bảng điện

3. Khoan lỗ bảng điện 4. Đi dây ra đèn

5. Vạch dấu.

* Thứ tự: ………………………………………………………………………….

Câu 3: Hãy nối mỗi cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng.

- Thứ tự các bước của quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện là:

Cột BCột B
Bước 1E. Xác định vị trí lắp đặt bảng điện, bóng đèn.
Bước 2F. Bố trí các thiết bị trên bảng điện.
Bước 3G. Vẽ đường dây nguồn.
Bước 4H. Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.

* Nối: .......................................

Câu 4: Cho sơ đồ nguyên lí mạch điện 1 cầu chì, công tắc 3 cực điều khiển đóng cắt 2 đèn. Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện đó.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì 2 môn Công nghệ số 2

PHÒNG GDĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN

Họ và tên: ...............................
Lớp: ...................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 9
Năm học: 2014 - 2015

Đề chẵn

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1. Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị:

a . Một cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

b . Hai cầu chì, hai công tắc, hai cực hai bóng đèn

c . Ba cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

d . Bốn cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

Câu 2. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau ta thường dùng:

a .Ống nối chữ T. b .Ống nối nối tiếp.

c .Ống nối chữ L. d .Kẹp đỡ ống.

Câu 3. Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

a. Hai động, một tĩnh. b. Hai tĩnh, một động.

c. Một tĩnh, một động. d. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng khi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mạng điện trong nhà:

a. Chỉ cần kiểm tra dây dẫn điện

b. Chỉ cần kiểm các đồ dùng điện

c. Chỉ cần kiểm tra các thiết bị điện

d. Cần phải kiểm tra tất cả các phần tử của mạng điện

Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

a. Đèn huỳnh quang

b. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

c. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

d. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.

Câu 6. Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

a. Để đảm bảo an toàn điện

b. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

c. Không thuận tiện khi sử dụng

d. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.

Câu 2: (3 điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 3: (1 điểm) Cho biết ưu, nhựợc điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi.


Đề lẻ:

PHÒNG GDĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐÌNH XUYÊN

Họ và tên: ...............................
Lớp: ...................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 9
Năm học: 2014 – 2015

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

Câu 1. Dây dẫn không được buộc lại với nhau vì:

a. Không thuận tiện khi sử dụng.

b. Để dễ dàng cho việc kiểm tra mạng điện.

c. Để tránh nhiệt độ tăng, làm hỏng lớp cách điện.

d. Không đảm bảo mỹ thuật

Câu 2. Thiết bị điện nào dưới đây là thiết bị đóng cắt của mạng điện trong nhà?

a . Cầu chì. b. Cầu dao.
c. Ổ cắm điện. d. Phích cắm điện.

Câu 3. Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

a. Hai tĩnh, một động. b. Một tĩnh, một động.

c. Hai động, một tĩnh. d. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, khi phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ ta thường dùng:

a .Ống nối chữ T. b .Ống nối nối tiếp.

c .Ống nối chữ L. d .Kẹp đỡ ống.

Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

a . Đèn huỳnh quang

b. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.

c . Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

d. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

Câu 6. Việc nào sau đây em cho là đúng ?

A. Thả diều gần dây điện .

C. Buộc trâu bò vào chân cây cột điện

B. Nối đất các thiết bị có vỏ bằng kim loại.

D. Dùng điện đánh chuột .

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc 2cực và một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.

Câu 2: (3 điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 3: (1 điểm) Cho biết ưu, nhựợc điểm của phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm.

Đánh giá bài viết
17 15.480
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Công Nghệ Xem thêm