Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Đề 1 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm

1.

Mỗi số ứng với cách đọc nào? (Nối cột A với cột B)

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a. Cho 1m = … mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 10

B. 100

C. 1000

b.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Chu vi hình tam giác bên bằng:

A.900cm

B.800cm

C.700cm

3. Số?

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Phần II. Tự luận

1.

a. Đặt tính rồi tính

35 + 57 452 + 246 782 - 341

…………… …………..… ……………..

…………… …………..… ……………..

…………… …………..… ……………..

b. Tính:

800km – 200km + 90km = ……………….

c. Tìm x, biết:

x × 5 = 40

……………………

……………………

2. Bể thứ nhất chứa 565 lít nước. Bể thứ hai chứa nhiều hơn bể thứ nhất 120 lít nước. Hỏi bể thứ hai chưa bao nhiêu lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3. Lúc 7 giờ sáng, hai bạn Hùng và Dũng cùng đi từ trường đến hồ bơi. Giờ đến hồ bơi của hai bạn như sau:

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Hãy đánh dấu x vào ô trống thích hợp để chỉ bạn đến hồ bơi trước và viết ra giờ đến của mỗi bạn vào chỗ chấm.

Đáp án Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2:

1.

Đáp án Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2

2.

a) C

b) A

3.

Số cần điền vào ô trống lần lượt là 16; 4

PHẦN II.

1.

a)

Đáp án Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2

b) 800km – 200km + 90km = 690km

c)

x × 5 = 40

x = 40 : 5

x = 8

2.

Bể thứ hai chứa số nước là:

565 + 120 = 685 (lít)

Đáp số: 685 (lít).

3.

Hùng: 7 giờ 30 phút

Dũng: [ x ] 7 giờ 15 phút.

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 khác:

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Đề 1. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
17 9.224
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm