Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 khác:

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 1

PHẦN I. TRắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng:

1. Số gồm: 5 trăm 1 chục và 0 đơn vị được viết là:

A. 501.

B. 510

C. 105.

2. Liền trước số 400 là số:

A. 401.

B. 398

C. 399.

3. Trong các số: 473, 347, 374, số bé nhất là:

A. 473.

B. 347

C. 374.

4. Ki-lô-mét viết tắt là:

A. km

B. m

C. mm

5. Độ dài cạnh bảng ở lớp em khoảng 3…. chỗ chấm là:

A. km

B. m

C. mm

6. 1m [ ] 9dm. Dấu cần điền vào ô trống là:

A. >

B. =

C. <

PHẦN II. Tự luận

1. Nối (theo mẫu):

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019

2. Viết các số 869, 698, 986, 896:

Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………..

3. Đặt tính rồi tính:

254 + 345

768 – 365

4. Tìm x, biết:

a) x – 34 = 49

b) x × 4 = 36

5. Nhà trường chia 50 bộ bàn ghế mới vào các lớp, mỗi lớp được chia 5 bộ. Hỏi có bao nhiêu lớp được nhận bàn ghế mới?

Đáp án Đề số 1:

PHẦN I.

Bài 1:

B. 510

Bài 2:

C. 399.

Bài 3:

B. 347

Bài 4:

Đáp án A

Bài 5:

Đáp án B.

Bài 6:

Đáp án A

PHẦN II.

Bài 1:

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019

Bài 2:

986, 896, 869, 698

Bài 3:

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019

Bài 4:

a) x = 83

b) x = 9

Bài 5.

50 : 5 = 10 (lớp)

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 2

1. Khoanh tròn vào chữ (A, B, C, D) đặt trước kết quả đúng:

a) Chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh:

AB = 25cm, BC = 10cm, AC = 25cm là:

A. 45cm

B. 60cm

C. 65cm

D. 7Qcm

b) Các số 372, 380, 394, 369 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 369; 394; 380; 372

B. 394; 380; 372; 369

C. 394; 380; 369; 372

D. 369; 372; 380; 394.

2. a) Tính nhẩm:

400 + 300 =…………

800 – 200 = ……….

4 x 8 =………………..

35 : 5 =…………………

b) Đặt tính rồi tính:

64 + 28

345 + 433

90 – 72

675 – 360

3. a) Tính:

24 + 16 – 26 =

3 x 6 : 2 =

b) Tìm y, biết:

y : 2 = 5

3 x y = 27

4. Bao bắp cân nặng 45kg, Bao gạo nặng hơn bao bắp 8kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

5. Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có ba chữ số.

Đáp án Đề số 2:

Bài 1

a) Chọn đáp án B.

b) Chọn đáp án B.

Bài 2

a) 700; 600; 32; 7

b)

Học sinh tự đặt rồi tính

Bài 3

a) 24 + 16 – 26 = 40 – 26

= 14

3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

b)

y = 10

y = 9.

Bài 4

45 + 8 = 53 (kg).

Bài 5

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Số bé nhất có ba chữ số là 100.

Tổng của hai số đó là

99 + 100 = 199

Đáp số: 199.

Ngoài Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
13 12.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm