Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Đề 6

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019 - Đề 6 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 6

1. Mỗi câu hỏi dưới đây có nêu kèm theo ba câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số lớn nhất trong các số 358 ; 385 ; 369 là:

A. 358

B. 385

C. 369

b. Tờ giấy bạc 1000 đồng có thể thay đổi thành mấy tờ giấy bạc 500 đồng?

A. 2 tờ

B. 3 tờ

C. 4 tờ

c. Bút chì dài khoảng 19 .....Đơn vị điền vào chỗ chấm là:

A. m

B. dm

C. cm

d. Chu vi của hình tam giác (hình bên) là:

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 6

A. 69mm

B. 86mm

C. 96mm

2.

a. Tính nhẩm

500 + 400 = ..........

900 – 400 = ..........

5 x 9 = ..........

36 : 4 = ..........

b. Đặt tính rồi tính:

438 + 41 326 + 453

................. ..................

................. ..................

................. ..................

80 – 65 958 – 527

................. ..................

................. ..................

................. ..................

3.

a. Tính

58 + 22 – 40 = ...................

= ..................

4 x 5 : 2 = ..........................

= ...........................

b. Tìm x, biết:

y – 52 = 46

...............................................

................................................

85 – y = 64

...............................................

...............................................

4. Trường tiểu học Hòa Bình có 978 học sinh. Trường Tiểu học Ấp Bắc có 856 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Hòa Bình nhiều hơn trường Tiểu học Ấp Bắc bao nhiêu học sinh?

Bài giải

.............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

5.

a. Nối điểm M với mỗi điểm A, B, C, D (hình vẽ bên dưới) để được những hình tam giác.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 6

b. Đếm xem hình bên có tất cả bao nhiêu hình tam giác?

Có tất cả .......... hình tam giác.

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 khác:

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Đề 6. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 3.992
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm