Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 12 môn Địa

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020 gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm trong thời gian 45 phút và có đáp án kèm theo. Đây là tài liệu hưu ích dành cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức Địa lý 12 sẵn sàng cho kỳ thi học kỳ I sắp tới. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ - HÀ TĨNH

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN ĐỊA LÝ

Thời gian làm bài: 45 Phút; (Đề có 40 câu)

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế nào sau đây không thuộc Bắc Trung Bộ?

A. Hòn La             B. Chu Lai             C. Nghi Sơn                D. Vũng Áng

Câu 2: Cho biểu đồ sau

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010 – 2018

Nhận xét nào sau đây không đúng với dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 2010 - 2018?

A. Dân số thành thị và nông thôn đều tăng.

B. Tỉ lệ dân số thành thị cao hơn tỉ lệ dân số nông thôn.

C. Dân số thành thị tăng nhanh hơn dân số nông thôn.

D. Tỉ lệ dân số nông thôn cao hơn tỉ lệ dân số thành thị.

Câu 3: Trong thời gian gần đây, cây công nghiệp lâu năm ở nước ta được phát triển mạnh mẽ chủ yếu do

A. Lao động dồi dào                      B. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm

C. Thị trường mở rộng                  D. Đất đai thích hợp

Câu 4: Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành

A. Dựa hoàn toàn vào vốn nước ngoài

B. Đưa lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường

C. Có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác

D. Có thế mạnh lâu dài

Câu 5: Khu vực có mức độ tập trung vào loại cao nhất trong cả nước, nhưng tổng giá trị sản xuất công nghiệp không phải đứng đầu cả nước là

A. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận         B. Duyên hải miền Trung

C. Đồng bằng sông Cửu Long                             D. Đông Nam Bộ

Câu 6: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở:

A. Mùa đông bớt lạnh, nhưng khô hơn

B. Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình

C. Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, lượng mưa giảm

D. Mùa đông lạnh đến sớm hơn ở các vùng núi thấp

Câu 7: Căn cứ vào trang 15 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với dân số Việt Nam qua các năm từ năm 1960 đến năm 2007?

A. Dân số nông thôn tăng nhanh là xu thế chung

B. Dân số cả nước tăng từ năm 1960 đến 2007

C. Dân số thành thị tăng nhanh hơn dân số nông thôn

D. Dân số nông thôn luôn lớn hơn dân số thành thị

Câu 8: Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thuỷ sản nước ta là

A. Có nhiều khu vực thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản

B. Thị trường ngoài nước về thuỷ sản mở rộng

C. Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn

D. Vùng biển có nguồn lợi hải sản khá phong phú

Câu 9: Các đô thị lớn ở nước ta không phải là nơi tập trung chủ yếu công nghiệp chế biến

A. Rượu, bia, nước ngọt                 B. Thịt và sản phẩm từ thịt

C. Sữa và sản phẩm từ sữa           D. Tôm, cá đóng hộp và đông lạnh

Câu 10: Căn cứ vào trang 10 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất trong các hệ thống sông?

A. Các sông khác     B. Sông Hồng       C. Sông Đồng Nai      D. Sông Mê Công

Câu 11: Yếu tố tự nhiên quan trọng nhất dẫn đến sự khác nhau về phân bố cây chè và cây cao su ở nước ta là :

A. Đất đai               B. Địa hình            C. Nguồn nước             D. Khí hậu

Câu 12: Nguyên nhân làm cho quá trình đô thị hóa của nước ta phát triển hiện nay là do:

A. Nền kinh tế thị trường                                   B. Quá trình công nghiệp hóa

C. Nước ta hội nhập quốc tế và khu vực          D. Thu hút nhiều đầu tư nước ngoài

Câu 13: Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do

A. Đẩy mạnh xen canh, tăng vụ                                 B. Đẩy mạnh thâm canh

C. Áp dụng rộng rãi các mô hình quảng canh            D. Mở rộng diện tích canh tác

Câu 14: Điểm nào sau đây không đúng với ngành dầu khí nước ta hiện nay

A. Giá trị sản lượng cao                  B. Cơ sở vật chất kĩ thuật nghèo

C. Ngành mới phát triển                 D. Thu hút nhiều đầu tư nước ngoài

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ một cách rõ rệt nhất cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng

A. Có 4 ngành thuộc nhóm công nghiệp khai thác

B. Nhóm công nghiệp chế biến có 23 ngành

C. Có 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp

D. Nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước có 2 ngành

Câu 16: Thế mạnh nào sau đây không nổi bật ở khu vực đồi núi nước ta

A. Đất rộng cho trồng cây lương thực       B. Cơ sở phát triển lâm - nông nghiệp

C. Tiềm năng du lịch phong phú                D. Nguồn thuỷ năng dồi dào.

Câu 17: Căn cứ vào trang 18 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết chè được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ                                     B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên                D. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên

Câu 18: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm trang 22 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có chế biến thuỷ, hải sản?

A. Thủ Dầu Một           B. Cần Thơ           C. Hải Phòng               D. Hạ Long

Câu 19: Công nghiệp chế biến thuỷ, hải sản nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển, chủ yếu dựa vào

A. Cơ sở vật chất- kĩ thuật tốt                     B. Lực lượng lao động dồi dào

C. Thị trường tiêu thụ trong nước rộng       D. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú

Câu 20: Khó khăn lớn nhất đối với phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là

A. Thị trường có nhiều biến động         B. Việc vận chuyển còn nhiều khó khăn

C. Giống cây trồng còn hạn chế            D. Có một mùa khô hạn thiếu nước

Câu 21: Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chung trang 21 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh          B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Phòng, Đà Nẵng                      D. TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội

Câu 22: Căn cứ vào trang 15 của Atlat Địa lí Việt Nam, hai đô thị đặc biệt của nước ta là:

A. Hải Phòng, Đà Nẵng                  B. Hà Nội, Hải Phòng

C. TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội            D. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Câu 23: Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

A. Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước

B. Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

C. Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng

D. Giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp

Câu 24: Nguyên nhân nào sau đây được xem là chủ yếu nhất ra sự gây mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta?

A. Chất thải từ khu quần cư.             B. Hoạt động khai khoáng.

C. Diện tích rừng bị thu hẹp.             D. Khí thải từ hoạt động giao thông.

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết diện tích đất mặn lớn nhất ở nơi nào sau đây?

A. Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ        B. Các đồng bằng ở DH Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long               D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 26: Thế mạnh nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta là

A. Cây hàng năm và cây lâu năm            B. Cây lâu năm và chăn nuôi lợn

C. Chăn gia cầm và cây hàng năm         D. Cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn

Câu 27: Cho bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2018

Năm

2005

2006

2008

2010

2012

2016

2018

Diện tích( nghìn ha)

7329,2

7324,8

7437,2

7489,4

7761,2

7737,1

7570,4

Sản lượng( nghìn tấn)

35832,9

35849,5

38729,8

40005,6

43737,8

43165,1

43979,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản thống kê, 2017)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và sản lượng lúa nước ta trong giai đoạn 2005 - 2018, là:

A. Đường.            B. Cột kết hợp đường.         C. Cột.               D. Miền.

Câu 28: Vùng có năng suất lúa cao nhất ở nước ta là

A. Đồng bằng sông Cửu Long            B. Đồng bằng duyên hải miền Trung

C. Đồng bằng sông Hồng                   D. Các đồng bằng giữa núi.

Câu 29: Căn cứ vào trang 15 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết mật độ dân số nước ta cao nhất là ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng           B. Ven biển           C. Miền núi              D. Trung du

Câu 30: Căn cứ vào trang 18 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ              B. Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên                                        D. Bắc Trung Bộ

Câu 31: Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

A. Hạn hán, bão, lũ                                               B. Thời tiết không ổn định

C. Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô           D. Bão, lũ, trượt lở đất

Câu 32: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự phân hoá mùa vụ trong nông nghiệp ở nước ta?

A. Sự phân hoá khí hậu                           B. Hệ thống sông khác nhau

C. Độ cao địa hình khác nhau                 D. Sự phân hoá đất đai

Câu 33: Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ

A. Đông xuân.            B. Đông.             C. Hè thu.             D. Mùa

Câu 34: Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào tháng IX cho Trung Bộ là

A. Gió Tây Nam và Tín phong bán cầu Bắc         B. Gió Tây Nam và gió tây nam

C. Gió Tây Nam và gió mùa Đông Bắc                D. Gió Tây Nam và dải hội tụ nhiệt đới

Câu 35: Căn cứ vào bản đồ Thuỷ sản (năm 2007) trang 20 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thuỷ sản nuôi trồng lớn nhất cả nước?

A. Đồng Tháp            B. An Giang             C. Bạc Liêu            D. Cà Mau

Câu 36: Cho biểu đồ sau:

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2008 - 2018.

B. Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế năm 2008 và năm 2018.

C. Tốc độ tăng trưởng lao động phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2008 - 2018.

D. Quy mô lao động phân theo thành phần kinh tế năm 2008 và năm 2018.

Câu 37: Cho bảng số liệu: Diện tích cây công nghiệp lâu năm và hàng năm của nước ta giai đoạn 2005 – 2018 ( đơn vị: nghìn ha)

Năm

2005

2010

2014

2016

2017

2018

Cây hàng năm

861.5

797.6

710

633.2

611.8

581.7

Cây lâu năm

1633.6

2010.5

2133.5

2345.7

2219.8

2228

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)

Nhận xét nào sau đây không đúng với diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 - 2018 theo bảng số liệu trên?

A. Diện tích cây lâu năm tăng liên tục         B. Diện tích cây hàng năm thấp hơn.

C. Diện tích cây lâu năm lớn hơn.              D. Diện tích cây hàng năm giảm liên tục

Câu 38: Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo duyên hải miền Trung là

A. Vinh.           B. Nha Trang.             C. Quy Nhơn.                  D. Đà Nẵng.

Câu 39: Điểm nào sau đây không phải là kết quả trực tiếp của việc đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ trong công nghiệp ?

A. Đa dạng hoá sản phẩm               B. Nâng cao chất lượng

C. Hạ giá thành sản phẩm               D. Tăng năng suất lao động

Câu 40: Vấn đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta không phải là

A. Sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển

B. Phòng chống ô nhiễm môi trường biển

C. Thực hiện những biện pháp phòng tránh thiên tai

D. Tăng cường khai thác nguồn lợi thuỷ sản ven bờ

-----------------------------------HẾT---------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 1 môn Địa lớp 12

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

D

21

D

31

C

2

B

12

B

22

C

32

A

3

C

13

B

23

D

33

B

4

A

14

B

24

C

34

D

5

A

15

C

25

C

35

B

6

D

16

A

26

D

36

A

7

A

17

C

27

B

37

A

8

B

18

A

28

C

38

D

9

D

19

D

29

A

39

A

10

B

20

A

30

C

40

D

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa lý trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể ôn tập tốt hơn môn Lịch sử nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm đề thi học kì 1, đề thi học kì 2 lớp 12 các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, ...

Đánh giá bài viết
2 235
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm