Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Thuận An, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12

Với thao tác cực kì đơn giản là Dowload trên VnDoc.com là bạn đã sở hữu ngày cho mình tài liệu: Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Thuận An, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016. Tài liệu giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình ôn tập và củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì 1. Mời bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Châu Thành, Kiên Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT THUẬN AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Mạch RLC nối tiếp có 2πƒĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12= 1. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch

A. Tăng bất kì. B. Không đổi. C. Tăng 2 lần. D. Giảm 2 lần.

Câu 2: Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cos(200πt + π/6) (A) là

A. 2 A. B. 2Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 A. C. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 A. D. 3Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 A.

Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt - π/6) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,5s là:

A. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cm và - 4π cm/s. B. 1 cm và 4π cm/s.
C. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cm và 4π cm/s. D. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cm và 4πĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cm/s.

Câu 4: Một học sinh dùng một thước có độ chia nhỏ nhất đến milimét đo 5 lần chiều dài của một con lác đơn đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

A. l = (1,345 ± 0,0005) m. B. l = (1345 ± 1) mm.
C. l = (1345 ± 0,005) mm. D. l = (1345 ± 0,001) m.

Câu 5: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với

A. Li độ dao động. B. Biên độ dao động.
C. Tần số dao động. D. Bình phương biên độ dao động.

Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ 1. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AM, MB, AB lần lượt là: UNB = 40 V, UAN = 20 V, UAB = 20 V. Hệ số công suất của mạch có giá trị là:

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12

A. 0,5Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 B. Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 C. 0,5Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 D. 0,5.

Câu 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 rad so với dòng điện chạy qua mạch thì điện dung của tụ điện là

A. 10-2/75π F. B. 80/π µF C. 8/π µF D. 10-2/125π µF

Câu 8: Một sóng cơ học lan truyền trong chất lỏng với tốc độ 350 m/s, bước sóng trên mặt chất lỏng là 70 cm. Tần số sóng là

A. 5000 Hz. B. 500 Hz. C. 50 Hz. D. 2000 Hz.

Câu 9: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau dao động với biên độ 4 mm, bước sóng trên mặt chất lỏng là 10 cm. Điểm M cách A 25 cm, cách B 5 cm sẽ dao động với biên độ là

A. 8 mm. B. 4 mm C. 0 mm. D. 2 mm.

Câu 10: Sóng ngang là sóng có phương dao động.

A. Vuông góc với phương truyền sóng.
B. Thẳng đứng.
C. Nằm ngang.
D. Trùng với phương truyền sóng.

Câu 11: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào

A. Chiều dài dây treo con lắc.
B. Điều kiện kích thích ban đầu cho con lắc dao động.
C. Biên độ dao động của con lắc.
D. Khối lượng của con lắc.

Câu 12: Cho mạch điện như hình 1: Điện áp hai đầu mạch có biểu thức uMN = 200Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cos100πt (V); điện trở R = 50 Ω; ampe kế có điện trở không đáng kể, ampe kế chỉ 2 A. Điện dung tụ điện là

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12

A. 10-2/5πĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 F B. 10-3/5πĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 F C. 100/5πĐề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 µF D. 100/π µF

Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 40 N/m. Tác dụng vào vật một lực tuần hoàn biên độ F0 và tần số f1 = 4 Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 nhưng tăng tần số đến giá trị f2 = 5 Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. Chọn phương án đúng

A. A1 ≤ A2. B. A2 > A1. C. A2 < A1. D. A2 = A1.

Câu 14: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần cảm thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch

A. Ngược pha với dòng điện chạy qua mạch.
B. Sớm pha hơn dòng điện chạy qua mạch 1 góc π/2.
C. Chậm pha hơn dòng điện chạy qua mạch 1 góc π/2.
D. Cùng pha với dòng điện chạy qua mạch.

Câu 15: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 120 cm với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 16 m/s. B. 8 m/s. C. 12 m/s. D. 4 m/s.

Câu 16: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại một nơi có 9,8 m/s2. Vận tốc cực đại của vật khi dao động là 39,2 cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ dài 3,92 cm thì có vận tốc 19,6Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 cm/s. Chiều dài dây treo vật là

A. 80 cm. B. 100 cm. C. 78,4 cm D. 39,2 cm.

Câu 17: Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng

A. 50 dB. B. 10000 dB. C. 20 dB. D. 100 dB.

Câu 18: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

A. Mức cường độ âm. B. Năng lượng âm. C. Biên độ âm. D. Tần số âm.

Câu 19: Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng biên độ, cùng tần số, dao động ngược pha nhau: biết AB = 13 cm. Trên AB lấy điểm C sao cho AC = 5 cm, cho AC quay quanh A đến vị trí sao cho AC là trung bình nhân giữa hình chiếu của nó trên AB và AB lúc này C nằm trên đường cực đại thứ 4 tính từ trưng trực của AB. Số điểm cực tiểu trên AB là

A. 10. B. 13. C. 9. D. 11.

Câu 20: Đặt điện áp u = U0cos(100πt - π/3) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 10-3/4π F. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 120 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 4Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cos(100πt + π/6) A B. i = 5cos(100πt + π/6) A
C. i = 5cos(100πt - π/6) A D. i = 4Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cos(100πt - π/6) A

Câu 21: Mắc một đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức điện áp là u = 100cos(100πt + π/3) (V) thì có dòng điện chạy qua mạch có biểu thức i = 5cos(100πt - π/6) (A). Đoạn mạch điện này

A. Chứa điện trở mắc nối tiếp với tụ điện.
B. Chỉ chứa tụ điện.
C. Chứa điện trở nối tiếp với cuộn dây.
D. Chỉ chứa cuộn dây thuần cảm.

Câu 22: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10t) (cm) và x2 = 10sin(10t) (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm là

A. 112,5 J. B. 0,1125 J. C. 0,0625 J. D. 62,5 J.

Câu 23: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức là: u = 100Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cos(100πt - π/6) V và dòng điện qua mạch có biểu thức là: i = 4Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cos(100πt - π/2) A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

A. 200 W. B. 400 W. C. 800 W. D. 300 W.

Câu 24: Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là:

A. l = (k + ½) λ/4. B. l = k.λ/2. C. l = (k + ½) λ/2 D. l = k.λ/4

Câu 25: Máy biến áp là thiết bị

A. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
B. Biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
C. Làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
D. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 26: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở và tụ điện có điện dung C điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) (V). Điều chỉnh biến trở có giá trị R sao cho RCω = 1. Khi đó

A. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại và bằng U2/2R.
B. Dòng điện biến thiên nhanh pha hơn điện áp góc π/6.
C. Điện áp hai đầu tụ điện bằng điện áp hai đầu điện trở thuần.
D. Công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại vì khi đó hệ số công suất đạt cực đại.

Câu 27: Trong dao động điều hòa của một chất điểm, khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại thì

A. Gia tốc của vật cực đại. B. Vật ở vị trí biên.
C. Vật có thế năng cực đại. D. Gia tốc của vật bằng 0.

Câu 28: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm nguồn sóng bằng

A. Một bước sóng. B. Hai lần bước sóng.
C. Một phần tư bước sóng. D. Một nửa bước sóng.

Câu 29: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 0,25s thì động năng lại bằng thế năng và trong thời gian 0,25s đó vật đi được đoạn đường lớn nhất bằng 4 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A. x = 4cos(2πt - π/2) cm. B. x = 4cos(πt - π/2) cm
C. x = 4cos(2πt + π/2) cm. D. x = 4Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12cos(πt - π/2) cm.

Câu 30: Một lò xo có độ cứng ban đầu là k quả cầu khối lượng m. Khi giảm độ cứng 3 lần và tăng khối lượng vật lên 3 lần thì chu kì mới

A. Giảm 3 lần. B. Tăng 3 lần. C. Giảm 9 lần. D. Không đổi.

Đánh giá bài viết
1 2.154
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm