Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Đồng Nai

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Đồng Nai, với bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập một cách hiệu quả hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG NAI

KIỂM TRA HỌC KỲ I

LỚP 12 THPT VÀ GDTX NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. Hàm số y = -4x3 +12x2 -1 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. (-oo;0)

B. (0; 2)

C. (2; +oo)

D. (-2; 0)

Câu 2. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f' (x) = 4x2 +16 , ∀x∈ R. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. f (x) nghịch biến trên (-oo;0)

B. f (x) nghịch biến trên (2; +oo)

C. f (x) đồng biến trên (-oo; +oo)

D. f x) nghịch biến trên (-2; 2)

Câu 3. Cho hàm số y = 3x + 5/4 - 2x. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên R.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng (-oo;2),(2; +oo)

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng (-oo;2),(2; +oo)

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng ( -oo; 1/2); (1/2;oo)

Câu 4. Tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số y = 2x3 - 9x2 +12x + 3

A. (2; 7)

B. (-1; -20)

C. (1;8)

D. (-2; -73)

Câu 5. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

C. Hàm số có ba điểm cực trị.

D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

Câu 6. Cho hàm số y = 2x3 - 3x2 -12x +1 có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-2;0] lần lượt là p và q. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. p = 8 và q = 1.

B. p = 1 và q = -19 .

C. p = 8 và q = -3 .

D. p = 1 và q = -3 .

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.984
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm