Đề thi thử đại học khối C năm 2014

Tổng hợp đề thi thử và đáp án các môn Văn, Sử, Địa chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Đại học khối C. Các đề thi được tuyển chọn từ các trường có uy tín, là nguồn tài liệu bổ ích cho bạn tham khảo định hướng ôn tập chính xác hơn.

Đề thi đại học khối C môn Địa Lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C

Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (2,5 điểm)

1. Xác định phạm vi của các miền tự nhiên ở nước ta và nêu đặc trưng cơ bản về khí hậu của mỗi miền.

2. Phân tích những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Câu II (2,5 điểm)

1. Lập bảng so sánh sự khác biệt giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

2. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến là một trong những phương hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp ở nước ta?

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu: Lao động phân theo các khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 - 2009

Đề thi thử đại học khối C năm 2014

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 - 2009.

2. Nhận xét và giải thích về cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2009.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu (Câu IV. a hoặc câu IV. b)

Câu IV. a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Phân tích những thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp điện lực ở nước ta.

Câu IV. b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Trình bày sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở nước ta. Giải thích tại sao trong quá trình công nghiệp hoá, công nghiệp năng lượng phải “đi trước một bước”?

Đánh giá bài viết
5 2.419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm