Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế

1 11

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A/ Lý thuyết bài: Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế

1. Điều chế hidro

a. Trong phòng thí nghiệm

Cho kim loại (Al, Fe, ….) tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4).

Khí H2 được thư bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước nhận ra khí H2 bằng que đóm đang cháy (cháy trong không khí với ngộn lửa xanh nhạt) hoặc dùng tàn đóm (không làm tàn đóm bùng cháy)

VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b. Trong công nghiệp

Hidro được điều chế bằng cách điện phân nước hoặc dùng than khử oxi của H2O trong lò khí than hoặc điều chế H2 từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ

PT: 2H2O −điện phân→ 2H2 + O2

2. Phản ứng thế

Phản ứng thế là phản ứng hóa học của đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

VD: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B/ Trắc nghiệm bài: Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế

Câu 1: Để nhận biết hidro ta dùng:

A. Que đóm đang cháy       B. Oxi          C. Fe      D. Quỳ tím

Câu 2: Cho Al tác dụng tác dụng với H2SO4 loãng tạo ra mấy sản phẩm

A. 1                    B. 2           C. 3             D. 4

Câu 3: Điều chế Hidro trong công nghiệp, người ta dùng:

A. Cho Zn + HCl

B. Fe + H2SO4

C. Điện phân nước

D. Khí dầu hỏa

Câu 4: Sau phản ứng Zn và HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí , khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?

A. Đỏ             B. Xanh nhạt          C. Cam           D. Tím

Câu 5: Chọn đáp án sai:

A. Kim loại dùng trong phòng thí nghiệm phản ứng với HCl hoặc H2SO4 loãng là Na

B. Hidro ít tan trong nước

C. Fe

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 6: Cho 6,5g Zn phản ứng với axit clohidric thấy có khí bay lên với thể tích là

A. 22,4 (l)          B. 0,224 (l)         C. 2,24 (l)            D. 4,8 (l)

Câu 7: Chọn đáp án đúng:

A. Phản ứng giữa Fe và HCl là phản ứng OXH – Khử

B. Phản ứng thế là phản ứng giữa hợp chất và hợp chất

C. CaCO3to→ CaO + CO2 là phản ứng khử

D. Khí H2 nặng hơn không khí

Câu 8: Cho một thanh sắt nặng 5,53g vào bình đựng dung dịch axit clohidric loang thu được dung dịch A và khí bay lên. Cô cạn dung dịch A được m (g) chất rắn. Hỏi dung dịch A là gì và tìm m

A. FeCl2 & m = 113,9825g

B. FeCl2 & m = 12,54125g

C. FeCl3 & m = 55,3g

D. Không xác định được

Câu 9: Tính khối lượng ban đầu của Al khi cho phản ứng với axit sunfuric thấy có 1,68(l) khí thoát ra.

A. 2,025g        B. 5,24g           C. 6,075g           D. 1,35g

Câu 10: Dung dịch axit được dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là:

A. H2SO4 đặc       B. HCl đặc         C. H2SO4 loãng    D. A&B đều đúng

Đáp án:

1.A 2.B 3.C 4.B 5.A
6.A 7.A 8.B 9.D 10.C

Hướng dẫn:

Câu 2: PTHH: 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 6:

chuyên đề hóa học 1

Câu 8:

chuyên đề hóa học 1

Câu 9:

chuyên đề hóa học 1

Với chuyên đề: Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế trên đây chúng ta có thể hiểu rõ về các phương thức điều chế hidro ở phòng thí nghiệm và trong thực tế.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 11
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm