Đề thi tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội năm 2012

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Để chuẩn bị cho các bé bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu vào của các trường tiểu học dân lập được đánh giá là tốt nhất hiện nay, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị tâm lý cho các bé cũng như những kiến thức cần thiết để con bạn đạtn được kết quả tốt.
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm