Địa lí lớp 5 bài 25: Châu Mĩ

Giải bài tập SGK Địa lý 5 bài 25: Châu Mĩ có đáp án đầy đủ chi tiết giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi SGK Địa lí 5, củng cố các kiến thức về vị trí địa lí, diện tích các nước châu Mĩ. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải bài tập SGK Địa lí 5 bài 24: Châu Phi (tiếp theo)

Trả lời câu hỏi Địa lí 5 Bài 25

Câu hỏi trang 120

Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào?

Giải bài tập SGK Địa lí 5

Trả lời

Châu Mĩ giáp với những đại dương:

- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương

- Phía Tây giáp Thái Bình Dương

- Phía Đông giáp Đại Tây Dương.

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?

Giải bài tập SGK Địa lí 5

Trả lời

Trong các châu lục trên thế giới, diện tích của Châu Mĩ đứng thứ 2 (42 triệu km2)

Câu hỏi trang 123

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây?

Trả lời

Các dãy núi cao ở phía tây là:

- Coóc-đi-e

- An-đét

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa?

Trả lời

- Đồng bằng Trung tâm

- Đồng bằng A-ma-dôn.

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông?

Trả lời

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông là:

- A-pa-lát

- Bra-xin.

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 123

Địa lí 5 trang 123 câu 1

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Trả lời

– Bao gồm : Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

– Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương.

– Kênh đào Pa-na-ma nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Địa lí 5 trang 123 câu 2

Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ.

Trả lời

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông:

- Dọc bờ biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét.

- Giữa là những đồng bắng lớn: đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn.

- Phía đông là các núi thấp và cao nguyên: A-pa-lát và Bra-xin.

Địa lí 5 trang 123 câu 3

Chỉ 2 con sông: Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

Trả lời

Các em dựa trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ để xác định 2 con sông Mi-xi-xi-pi ở Bắc Mĩ và sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Địa lí 5 bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
85 21.789
Sắp xếp theo

Giải bài tập Địa lí 5

Xem thêm