Địa lí 5 bài 8: Dân số nước ta

Giải bài tập SGK Địa lí 5 bài 8: Dân số nước ta là tài liệu tham khảo môn Địa lý 5, hướng dẫn chi tiết cách giải cho từng bài tập cho các em học sinh ôn tập, nắm được các dạng bài tập SGK Địa lý lớp 5.

>> Bài trước: Giải bài tập SGK Địa lí 5 bài 7: Ôn tập

Trả lời câu hỏi SGK Địa lí 5 trang 83, 84

Câu hỏi trang 83

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu Năm 2004 dưới đây, em hãy cho biết:

 • Nước ta có số dân là bao nhiêu?
 • Nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong số các nước ở Đông Nam Á?

Dựa vào bảng số liệu Năm 2004

Trả lời:

 • Nước ta có số dân là: 82,0 triệu người (năm 2004) và đạt mức 90 triệu người năm 2013
 • Trong số các nước ở Đông Nam Á, số dân nước ta đứng thứ 3.

Câu 2: Quan sát hình bên, em hãy:

 • Cho biết số dân từng năm của nước ta?
 • Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta?

Biểu đồ số dân

Trả lời:

* Số dân từng năm của nước ta là:

 • Năm 1979: 52,7 triệu người
 • Năm 1989: 64, 4 triệu người.
 • Năm 1999: 76, 3 triệu người.

* Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta:

 • Từ năm 1979 - 1989 dân số nước ta tăng: 11, 7 triệu người
 • Từ năm 1989 - 1999 dân số nước ta tăng: 11,9 triệu người

⇒ Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm hơn một triệu người.

Câu hỏi trang 84

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

Trả lời:

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả:

a. Đối với sự phát triển kinh tế – xã hội:

 • Làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP.
 • Vấn đề việc làm luôn là gánh nặng lớn của xã hội.

b. Khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống:

 • GDP bình quân theo đầu người còn thấp.
 • Bình quân lương thực, thực phẩm theo đầu người thấp, tỉ lệ đói nghèo còn cao.
 • Sức ép cho y tế, giáo dục, nhà ở, tệ nạn xã hội…

c. Sức ép đối với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường:

 • Cạn kiệt các loại tài nguyên thiên nhiên do nhu cầu của số dân đông và tăng nhanh.
 • Ô nhiễm môi trường…

Giải bài tập SGK Địa lí 5 trang 84

Câu 1 Địa lí 5 trang 84

Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân ? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?

Trả lời:

Năm 2004, nước ta có 82,0 triệu dân. Số dân nước ta đứng thứ Ba trong các nước Đông Nam Á.

Câu 2 Địa lí 5 trang 84

Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.

Trả lời:

a. Đối với sự phát triển kinh tế – xã hội:

 • Làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP.
 • Vấn đề việc làm luôn là gánh nặng lớn của xã hội.

b. Khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống:

 • GDP bình quân theo đầu người còn thấp.
 • Bình quân lương thực, thực phẩm theo đầu người thấp, tỉ lệ đói nghèo còn cao.
 • Sức ép cho y tế, giáo dục, nhà ở, tệ nạn xã hội…

c. Sức ép đối với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường:

 • Cạn kiệt các loại tài nguyên thiên nhiên do nhu cầu của số dân đông và tăng nhanh.
 • Ô nhiễm môi trường…

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Địa lí 5 bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư

Đánh giá bài viết
228 26.263
Sắp xếp theo

Giải bài tập Địa lí 5

Xem thêm