Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Lịch sử của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài 1 (trang 133 sgk Lịch sử 7): Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?

Lời giải:

a. Kinh tế:

* Nông Nghiệp:

- Ban hành Chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.

- Kết quả: Mùa màng trở lại phong đăng. Cảnh thái bình đã trở lại.

* Thủ công nghiệp và thương nghiệp:

- Bãi bỏ hoặc giảm nhiều loại thuế.

- Mở cửa ải thông chợ búa.

- Kết quả: Hàng hóa lưu thông không bị ngưng đọng. Nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

b. Phát triển văn hóa dân tộc:

- Ban bố Chiếu lập học.

- Dùng chữ Nôm làm chữ viết thức của nhà nước.

- Lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, làm tài liệu học tập.

Bài 2 (trang 133 sgk Lịch sử 7): Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải:

* Đường lối ngoại giao của Vua Quang Trung:

- Đối với Lê Duy Chỉ ở phía Bắc, Nguyễn Ánh ở Gia Định: Kiên quyết tiến quân đánh dẹp (tiêu diệt).

- Đối với nhà Thanh: Mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc .

* Ý nghĩa chính sách ngoại giao:

- Tránh cho đất nước bị chia cắt, chiến tranh.

- Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ dân tộc, tạo sự hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh.

Bài 3 (trang 133 sgk Lịch sử 7): Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung.

Lời giải:

- Năm 1771: Dựng cờ khởi nghĩa, trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.

- Năm 1775: Tổng chỉ huy xuất sắc trận đánh Phú Yên, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho toàn bộ quá trình phát triển mạnh mẽ sau đó của phong trào.

- Năm 1777: Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ hai, lật đổ cơ đồ thống trị của họ Nguyễn.

- Năm 1782: Chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ tư, đánh cho Nguyễn Ánh đại bại.

- Năm 1783: Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ năm, đuổi tập đoàn Nguyễn Ánh ra khỏi bờ cõi.

- Năm 1785: Tổng chỉ huy trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.

- Năm 1786: Tổng chỉ huy các đợt tấn công tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

- Ngày 22/12/1788: Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế). Niên hiệu Quang Trung bắt đầu xuất hiện từ đây.

- Năm 1789: Tổng chỉ huy trận Ngọc Hồi – Đống Đa, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi.

- Từ 1789 đến 1792: Ban bố Chiếu khuyến nông, Chiếu lập học, tiến hành những cải cách tích cực và táo bạo.

- Ngày 15/9/1792: Quang Trung đột ngột qua đời, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi cho lớp lớp những thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Đánh giá bài viết
1 1.055
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Lịch sử 7 Xem thêm